ปลดล็อก! ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย พ้นบัญชีสาม ‘ต่างด้าว’

by smethailandclub 22 กพ. 2016
Share:


            รมว.พาณิชย์ ลงนามในกฎกระทรวงฉบับใหม่ ปลดล็อก! ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และ ธุรกิจประกันภัย ออกจากบัญชีสามท้าย พ.ร.บ.ต่างด้าวฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ขั้นตอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดมีผลบังคับใช้ปลายกุมภาพันธ์ 59 นี้ ส่งผลให้นักธุรกิจชาวต่างชาติที่จะประกอบกิจการ “ธนาคารพาณิชย์ - ประกันภัย” ในไทย ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกต่อไป เชื่อ! ส่งผลดีต่อภาคการลงทุนระยะยาวของประเทศ พร้อม! หนุน’ ไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน-ประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน  

    นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แล้ว  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จะมีผลบังคับใช้ทันที 

    ซึ่งจะส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจบริการ จำนวน 4 ธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 2) ธุรกิจสำนักงานผู้แทนธนาคาร 3) ธุรกิจประกันชีวิต และ 4) ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นธุรกิจในบัญชีสามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการแข่งขันมากขึ้น

     รวมทั้ง เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้ว คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ซึ่งเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาต และการกำกับดูแล ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยของชาวต่างชาติ

    การนำธุรกิจบริการดังกล่าวออกจากบัญชีสามท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป และถือเป็นการส่งเสริมการแข่งขันในภาคธุรกิจบริการธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจบริการประกันภัย ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ/คุณภาพการให้บริการ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมผ่านเงินลงทุน

    ทั้งนี้จะส่งผลดีต่อภาคการลงทุนของประเทศในระยะยาว รวมทั้ง ทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในรูปของนวัตกรรมการบริการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งให้เกิดแรงหนุนนำพาประเทศไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน-ประกันภัยในระดับภูมิภาคอาเซียน

    ปัจจุบัน มีคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และสำนักงานผู้แทนธนาคาร จำนวน 20 ราย เงินลงทุนมูลค่า 109,855.9 ล้านบาท ส่วนธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย มีจำนวน 8 ราย เงินลงทุนมูลค่า 4,639 ล้านบาท  
      
    ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังมีแผนทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีท้ายฯ ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการค้าการลงทุน และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนและสำนักงานภูมิภาค ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม เป็นต้น

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)
Share:

Related Articles

​รวมโซลูชัน LINE ช่วย SME ไทย เริ่มธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ฝ่าวิกฤต

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเสมอ ถ้าเรามี “ขุมพลัง” ที่แข็งแกร่งพร้อมออกไปต่อกรกับทุกอุปสรรค แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อาจเป็นหนึ่ง “ขุมพลัง” สำ..

by SME Thailand.| 29 กค. 2021

​บสย. ช่วยลูกค้า-ลูกหนี้ พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียม 2 เดือน ผ่อนจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์

บสย. ออกมาตรการต่อลมหายใจ ผ่อนปรนและบรรเทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 เดือน พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ผ่อนจ่ายเบา 20 เปอร..

by SME Thailand.| 23 กค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เชื่อมต่อเทคโนโลยี API ครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโรงพยาบาล

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พัฒนาระบบเชื่อมต่อ API (Application Program Interfaces) ครบวงจร ประสานการทำงานระหว่างโรงพยาบาลในเครือ BDMS และอลิอั..

by SME Thailand.| 22 กค. 2021