ครม.อัดโปรฯหนักเว้นภาษี 2 เท่าดึง SME ทำบัญชีเดียว

by smethailandclub 24 กพ. 2016
Share:


    พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ..... และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีเดียวของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

    โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน สำหรับเงินได้ที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายการจ้างนักเรียนและนักศึกษาทางด้านบัญชี ทั้งในระดับของอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาการลงบัญชี โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มหลังวันที่ 1 ม.ค.59 แต่ไม่เกิน 31 ธ.ค.61 โดยรัฐสูญเสียการจัดเก็บภาษีประมาณ 1.5 พันล้านบาท

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี (SME)


    
    
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020