บสย.เปิดเฟส 2 วงเงิน 1.35 หมื่นล้านค้ำประกัน SME กู้เงิน

by smethailandclub 24 กพ. 2016
Share:


    รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า กระทรวงการคลัง โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Package Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs วงเงิน 5,000 ล้านบาท ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบของผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ให้ลดลง 

    อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย บสย. อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs เป็นจำนวนถึง 49,950 ราย แต่ยังมีผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs อีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้ 

    ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และช่วยลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบของผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 วงเงิน 13,500 ล้านบาท แต่ครั้งนี้ได้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องเป็นผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 5 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

    โดย บสย. รับค้ำประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาการค้ำประกัน 10 ปี จ่ายค่าประกันชดเชยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 บวกกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ และรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการในปีแรก ซึ่งผู้ประกอบการสามารถรับคำขอค้ำประกันได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

    ทั้งนี้ โครงการค้ำประกันสินเชื่อดังที่กล่าวข้างต้น จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ไทย รวมทั้งยังก่อให้เกิดเม็ดเงินมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021