​มุมมอง CEO อาเซียน ไทยติด 1 ใน 5 ประเทศน่าลงทุน

by smethailandclub 25 กพ. 2016
Share:    นายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหาร และหุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC) ประเทศไทย เปิดเผยว่า  ผลสำรวจ Global CEO Survey ครั้งที่19 พบว่า ความเชื่อมั่นของผู้นำธุรกิจ หรือ CEO ทั่วโลกมีความเชื่อมั่นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 27 จากปีก่อนร้อยละ 37 และมีความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของรายได้บริษัทในปีนี้ลดลงเหลือร้อยละ 35 จากปีก่อนร้อยละ 39 

    เช่นเดียวกับความเห็นของ CEO อาเซียน ที่เชื่อมั่นต่อการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลดลงเหลือร้อยละ 39 จากร้อยละ 49 ในปีก่อน และเชื่อมั่นต่อรายได้ของบริษัทในปีนี้ ลดลงเหลือร้อยละ 38 จากร้อยละ 47 ในปีก่อน ขณะที่แนวโน้มการจ้างงานเพิ่มในอาเซียนและของโลกลดลงเช่นกันตามภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจที่ชะลอตัว

    อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมความเชื่อมั่นของผู้นำธุรกิจ CEO ทั่วโลกจะเป็นไปในทิศทางลบ แต่ผู้บริหารในภูมิภาคยังมีแผนลงทุนตามปกติ โดยเฉพาะตลาดที่น่าสนใจ  ขณะที่มุมมองของ CEO อาเซียน มองประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ตลาดที่น่าลงทุนในอาเซียน โดยอันดับ 1 คือ จีน รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งไทยมีจุดแข็งที่สำคัญ ด้านแรงงานที่มีทักษะฝีมือเมือเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ประกอบกับไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน จึงได้เปรียบเรื่องการคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร และการท่องเที่ยว

    อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งปรับปรุงเพื่อไล่ตามทันอินโดนีเซียและเวียดนาม อาทิ ภาคการผลิตที่ยังมีประสิทธิภาพต่ำ ค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น การกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล่ำของรายได้ รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ที่มา ไอ เอ็น เอ็น
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021