เร่งแก้ปัญหาใหญ่คลัสเตอร์ธุรกิจเกษตรขอ อย.ช้าทำต้นทุนเพิ่ม

by smethailandclub 29 กพ. 2016
Share:


    
    นายอาทิตย์ วุฒิคโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ได้เห็นชอบที่จะผลักดันผลิตภัณฑ์เป้าหมายหลักใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.สารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 2.สารออกฤทธิ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ 3.อาหารทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 4.ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และยางแบริ่ง

    โดยจากการหารือกับผู้ประกอบการภายในประเทศ ทั้งบริษัทที่เจ้าของเป็นคนไทย และร่วมทุนกับต่างชาติ มีอยู่หลายรายที่สนใจขยายการลงทุนในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่อยากลงทุนผลิตในกลุ่มอาหารทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะสามารถต่อยอดจากสายการผลิตเดิมได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ และสารออกฤทธิ์ ยังมีผู้สนใจน้อย เพราะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และต้องเน้นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลัก

    “ตนได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เอกซเรย์โรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่มว่ามีการขอตั้งโรงงาน และขยายโรงงานมากน้อยเพียงใด เพื่อให้มีข้อมูลในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งเข้าไปสำรวจความคิดเห็นว่า ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง เพื่อที่จะได้ให้การส่งเสริมได้อย่างตรงจุด”นายอาทิตย์ กล่าว

    สำหรับปัญหาหลักในคลัสเตอร์นี้ คือความล่าช้าในการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ต้องใช้เวลานานมาก และบางรายใช้เวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งยิ่งใช้เวลานาน ก็จะเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยและโอกาสในการทำธุรกิจ หากไม่เร่งแก้ไขในด้านนี้ ก็อาจทำให้นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปล่าช้าออกไป

    โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ อย.เคยเสนอให้จัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ในรูปแบบองค์กรมหาชน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรวดเร็ว ลดเวลาการประเมินเอกสารวิชาการ และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่รองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญได้สูงกว่าระเบียบราชการ ซึ่งจะเป็นแรงดึงดูดให้บุคลากรด้านนี้เข้ามาทำงานมากขึ้น แต่ขณะนี้ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร

    นอกจากนี้เห็นว่าควรเร่งรัดการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบครบวงจร โดยเฉพาะในเรื่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการตรวจวิเคราะห์สาระสำคัญผ่านห้องปฏิบัติมาตรฐาน โดยสถาบันอาหาร จะให้การสนับสนุนด้านการตั้งศูนย์ทดสอบในภูมิภาค การสนับสนุนด้านระบบข้อมูล และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ

    ในส่วนของมาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งรัดในการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศตามแผนในแต่ละเดือน โดยประสานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ได้กำหนดนักลงทุนเป้าหมายเพื่อชักจูงการลงทุน และเร่งรัดการก่อสร้างรับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา และขยายการจัดตั้งรับเบอร์ซิตี้ จ.ระยอง และจ.กาญจนบุรี ซึ่งดำเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในการผลิตวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ตลอดจนการเร่งรัดการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราให้ได้มาตรฐานสากล

ที่มา แนวหน้า
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021