บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวสิทธิประโยชน์ทางภาษีหนุนมาตรลงทุนระดับท้องถิ่น

by smethailandclub 01 มีค. 2016
Share:    บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวสิทธิประโยชน์ทางภาษีหนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุนระดับท้องถิ่น เลขาฯบีโอไอ ปลื้มเอกชนยื่นคำขอลงทุนเดือน ม.ค.59 เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปีก่อน ตั้งเป้าทั้งปี 4.5 แสนล้าน

    นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แถลงภายหลังการประชุมบีโอไอ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ (คสช.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่นและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิด "1 ตำบล 1 โรงงานแปรรูปเกษตร 1 แหล่งท่องเที่ยว" ตามนโยบายของรัฐบาล

    โดยแบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร เน้นกิจการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งทำได้ง่ายและใช้เงินทุนไม่สูง แบ่งการลงทุนเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีลงทุนโดยบริษัทขนาดใหญ่จะให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปีกับกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิมของบริษัทแม่ วงเงินไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนของโครงการแปรรูปเกษตรที่ลงทุน และกรณีลงทุนโดยสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการทั่วไปที่ลงทุนตั้งโรงงานจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

    แนวทางที่ 2 การส่งเสริมกิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภันณฑ์ชุมชน มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งสนับสนุนนักท่องเที่ยว โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

    แนวทางที่ 3 การส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างจุดขายใหม่ ๆ ด้านการท่องเที่ยว โดยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปี

    ทั้งนี้กิจการที่สนใจลงทุนภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นจะต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 และเริ่มผลิตหรือให้บริการภายในปี 2560

    นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมารตรการส่งเสริมการลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหาร ในพื้นที่กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) คลัสเตอร์อากาศยาน อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์

    โดยสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการเป้าหมายที่ตั้งใน Food Innopolis มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.สิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทั่วไป อาทิ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานอีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร เป็นต้น และ 2.สิทธิประโยชน์ในรูปแบบคลัสเตอร์ ภายใต้กลุ่ม Super Cluster อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี กำหนดวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นตามสิทธิพื้นฐานขอประเภทกิจการนั้น ๆ และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี

    สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนคลัสเตอร์อากาศยาน อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ กำหนดพื้นที่เป้าหมายของอุตสาหกรรมอากาศยานใน 14 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งหรือสนามบิน ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ ลพบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานีและสงขลา ขณะที่การส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ สามารถตั้งกิจการได้ทุกพื้นที่

    ทั้งนี้กำหนดให้อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ Super Cluster อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีและลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี โดยต้องมีความร่วมมือกับสถาบันศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ และต้องยื่นคำขอส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคา 2559

    นางหิรัญญากล่าวว่า ที่ประชุมยังได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 14 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 39,329.44 ล้านบาท ทั้งนี้คำขอส่งเสริมการลงทุนในเดือนมกราคม 2559 ยื่นเข้ามา 90 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 20,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12,990 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.7 เท่า ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 7,982 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของมูลค่าทั้งหมด ซึ่งเป็นการลงทุนในกิจการเป้าหมายเป็นหลัก โดยในปี 2559 ตั้งเป้ายื่นคำขอลงทุน 4.5 แสนล้านบาท แบ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายร้อยละ 60 ของทั้งหมดของโครงการที่ยื่น 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021