กรมพัฒน์ฯ มอบโล่ธุรกิจโลจิสติกส์ผ่าน ISO

by System 22 สค. 2012
Share:


 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จนผ่านการรับรองมาตรฐานISOกรมฯ จึงจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและการเสวนา เกี่ยวกับประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จากผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านมาตรฐาน ISO ปี 2555 เพื่อเผยแพร่ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่สาธารณชน สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการใช้บริการ  เป็นที่ยอมรับจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลพร้อมก้าวสู่ AEC

                       นายศิริวัฒน์   ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์      โดยนำเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้พร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าสาขาบริการโลจิสติกส์ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS: ASEAN Framework Agreement on Services)  ภายในปี 2556  

สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการค้าและการบริการทุกประเภท ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมปัจจุบันในประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์กว่า  17,000รายสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 750,000ล้านบาท 

    ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทย เพื่อยกระดับคุณภาพก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นภารกิจสำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน”

                  ในปี 2555  มีธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จำนวน 41 ราย ซึ่งนับตั้งแต่จัดทำโครงการมีธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO แล้วทั้งสิ้น 113 ราย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง  และจะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021