ซีไอเอ็มบีไทยรุกลูกค้า SME หวังผลักดันเปิดตลาดอาเซียน

by smethailandclub 04 มีค. 2016
Share:


    ซีไอเอ็มบี ไทย กางแผนปี 2559 ใช้เทคโนโลยีและพันธมิตรธุรกิจรุกลูกค้ารายย่อย ชูจุดแข็งด้านเครือข่ายในภูมิภาคหนุนลูกค้าธุรกิจเปิดตลาดอาเซียน

    นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ปี 2559 ธนาคารตั้งเป้าหมายขยายสินเชื่อให้เติบโต 15-25% ขยายเงินฝาก (รวมตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางประเภท) 15-25% เพิ่มรายได้ดอกเบี้ยเติบโต 15-20% เพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโต 5-10% รักษาอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากให้อยู่ระดับ 90-93% และควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ให้ต่ำกว่า 3.2% 

    ขณะเดียวกัน จะขยับส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ให้มากกว่า 3.3% จากปัจจุบัน NIM อยู่ที่ระดับ 3.3% โดยเป็นระดับที่อยู่อันดับ 2 ของระบบธนาคาร 
    
    “หากเปรียบธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นเครื่องยนต์ เราผ่านยุคของการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ยุคที่เริ่มออกสตาร์ท ยุคที่วิ่งบนท้องถนน และถึงตอนนี้เรียกได้ว่า เราเข้าสู่ยุคของการลงสนามแข่ง และเราเลือกแข่งในสนามที่เรามีโอกาสชนะ” นายสุภัค กล่าว      
    
    นายสุภัค กล่าวว่า ธุรกิจลูกค้ารายย่อยปีนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายขยายฐานลูกค้าใหม่อีก 2.85 แสนราย   จากปัจจุบัน 6 แสนราย แบ่งเป็นลูกค้าเงินฝากรายใหม่ 2 แสนราย จากปัจจุบัน 4 แสนราย ลูกค้าสินเชื่อรายใหม่   8.5 หมื่นราย จากปัจจุบัน 2 แสนราย ลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่ 3 หมื่นใบ จากปัจจุบันมีฐานลูกค้า 2.2 หมื่นใบ ลูกค้าบุคคลธนกิจ CIMB Preferred อีก 1.2 หมื่นราย จากปัจจุบัน 4.8 หมื่นราย 
     
    กลยุทธ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำธุรกิจ ควบคู่กับเครื่องมืออย่างอินเตอร์เน็ต แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ จะได้เห็นการต่อยอดธุรกิจและบริการบนนวัตกรรมธุรกรรมการเงิน Digital Solution Engagement หรือ DSE ที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และจะมีการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างค่ายมือถือและร้านสะดวกซื้อ 
    
ดิจิทัลแบงก์กิ้งของธนาคาร ภายใต้ชื่อ Beat Banking จะเพิ่มลูกค้าใหม่อีก 1 แสนรายในปีนี้ จากการเป็นพันธมิตรรายเดียวของ AIS ในขณะนี้ และ AIS จะเพิ่มจำนวนจุดให้บริการในการรับเปิดบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์เป็น 170 แห่งในปีนี้ ประกอบกับจุดแข็งของการเป็นเงินฝาก E - wallet ที่ให้ดอกเบี้ยสูงและไม่จำกัดจำนวนการถอนเงิน ปัจจุบัน ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติและยังคล่องตัวกว่า โดยยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี และเงินฝากน้อยกว่า 50,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อปี 
    
    ขณะเดียวกันจะเพิ่มลูกค้า Wealth Management โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการลูกค้า ทั้งกองทุน หุ้นกู้ ไปจนถึง Structure Notes ผ่าน RM ที่เข้าใจความต้องการลูกค้า และใช้ระบบที่เข้ามาช่วยให้การให้คำปรึกษาสะดวกและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้แก่ลูกค้าทั่วไปมากขึ้น ผ่านสาขาที่ปรับโฉมให้เหมาะกับการให้คำปรึกษาทางการเงินมากขึ้น
    
    สำหรับธุรกิจลูกค้ารายกลาง หรือ SME นั้น ธนาคารอยู่ในช่วงปรับโฉมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและศูนย์ธุรกิจที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่กลยุทธ์ทั่วประเทศ ใช้กลยุทธ์เจาะลูกค้าเป็นรายกลุ่มวางแผนปล่อยสินเชื่อตามพื้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งวงเงินหมุนเวียนในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์สำหรับการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ตลอดจนผลิตภัณฑ์สำหรับบริหารความเสี่ยง และยังผลักดันให้ลูกค้าไปขยายธุรกิจในอาเซียนอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
    
    ด้านธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธนาคารตั้งเป้าหมายของการเป็นธนาคารทางเลือกของลูกค้าเรื่องอาเซียน โดยตั้งเป้าหมายสร้างรายได้จากธุรกรรมที่เกิดขึ้นข้ามประเทศให้มีสัดส่วนเพิ่มเป็นกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมดในปี 2559 เพราะเห็นศักยภาพและโอกาสของลูกค้าธุรกิจที่จะขยายตัวไปต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในอาเซียน ซึ่งธนาคารจะใช้ความได้เปรียบของการเป็นเครือข่ายเดียวกันกับกลุ่มซีไอเอ็มบีผสานกับความเชี่ยวชาญของทีมงานเข้ามาสนับสนุนลูกค้าไทยไปลงทุนในอาเซียน  
    
    ขณะที่ ธุรกิจบริหารเงิน ในปี 2559 จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บริหารเงินและบริการต่างๆ ที่ช่วยบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่ลูกค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพ และมีการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภารกิจคือการสานต่อผลงานที่ได้ทำไว้ใน 2558 ซึ่งเป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของสายบริหารเงิน โดยสายบริหารเงินสามารถสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง และมีอัตราเติบโตกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้เป็นปีที่เศรษฐกิจชะลอตัวและมีความผันผวน ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของพนักงานในสายงานและหน่วยงานต่างๆของกลุ่มธนาคารและกลุ่มซีไอเอ็มบี รวมถึงการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาค

    ปี 2558 เป็นปีที่ธนาคารได้รับรางวัลครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจบริหารเงิน โดยได้รับรางวัลด้านผลิตภัณฑ์บริหารเงินและบริหารความเสี่ยงต่างๆจำนวน 13 รางวัล จากการสำรวจของนิตยสาร ASIAMONEY อาทิ “ธนาคารต่างชาติที่ให้บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุด (Best for Overall FX Services)” “ธนาคารต่างชาติที่ให้บริการด้าน FX Options ดีที่สุด (Best for FX Options)” “ธนาคารต่างชาติที่มีผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุด (Best for FX Products and Services)” และ “ธนาคารต่างชาติที่มีงานวิจัยด้านตลาดอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุด (Best for FX Research and Market Coverage)” 

    นอกจากนี้ ทีมบริหารผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ได้รับรางวัล "สถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินที่ดีที่สุดในประเทศไทย" (The Best Structured Product House in Thailand) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง รวมถึงทีมงานตลาดสถาบันได้รับรางวัล "สถาบันการเงินที่มีการวิจัย การจำหน่าย และการค้าตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นที่ดีที่สุด" (The Best Local Currency Bond Individual in Research, Sales and Trading) ประจำปี 2558 โดยนิตยสาร The Asset นอกจากนี้ ทีมงานบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนยังได้รับรางวัล "ผู้ให้บริการสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศดีที่สุดในประเทศไทย" (The Best Foreign Currency Liquidity Provider in Thailand) โดยการจัดอันดับจาก Thomson Reuters

    ในด้านการให้บริการเป็นผู้รับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ ธนาคารได้รับการจัดอันดับที่ 2 จาก Bloomberg อีกทั้งยังเป็นสถาบันการเงินที่มียอดการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองสูงสุด 5 อันดับแรก (The Top 5 Most Active Bond House) แลมียอดการซื้อขายตราสารหนี้เอกชนระยะยาว (อายุตราสารมากกว่า 1 ปี) ในตลาดรองเป็นอันดับ 2 ในปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดอันดับโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021