​ชวนร่วมกิจกรรม Plan to Biz แผนธุรกิจดีรับเงินทุนตั้งธุรกิจ

by smethailandclub 14 มีค. 2016
Share:


    สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสากรรมเชิญชวนผู้มีความฝันที่จะประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Plan to Bizภายใต้กรอบแนวคิด “SMARTER GREENER TOGETHER” เพื่อสนับสนุนเงินร่วมลงทุนเพื่อการจัดตั้งธุรกิจและดำเนินธุรกิจ(Angel Fund) สำหรับผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีแผนโครงการลงทุนที่มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจจริง หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคมนี้

    ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ต้องการและมีความพร้อมจัดตั้งธุรกิจของตนเอง โดยกรอบแนวคิดแผนงานโครงการลงทุน ควรเป็นแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ต่อการเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้

1. ต่อยอดจากธุรกิจเดิม (Incremental Change in Business Model)

1.1 เกิดจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เดิม (Modified Product) ให้มีประโยชน์ใช้งานเพิ่มรองรับความต้องการใหม่

1.2 สร้างผลิตภัณฑ์เลียนแบบ (Me-too Product) ที่มีความต้องการสูง (มี Demand > Supply)

1.3 ผลิตภัณฑ์เดิม นาเสนอในตลาดใหม่ (Market Development)

1.4 เพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่ หรือ เพิ่มรายการสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ให้มีความหลากหลาย ครบทุกความต้องการลูกค้า

2. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์แหวกแนว (Disruptive Innovation Product)


เงื่อนไขการสมัคร

1. เดี่ยว หรือทีม(ทีมละไม่เกิน3คน)

2. แนวคิดแผนงานโครงการลงทุนต้องเป็นของตนเองและไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน 1 ทีมต่อ 1 แผน

3. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติ เชื้อชาติไทย มีอายุ 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี ณ วันสมัคร

4. ผู้สมัครต้องไม่เป็นตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบริษัทใดๆ

5. แนวคิดแผนงานโครงการลงทุนที่ส่งเข้าประกวดภายใต้กรอบแนวคิด “SMARTER GREENER TOGETHER”

6. ส่งแนวคิดแผนงานโครงการลงทุนโดย

6.1 จัดทำ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อแนะนาตนเองและโครงการลงทุน

6.2 จัดทำเนื้อหาแผนโครงการลงทุน โปรแกรม Power Point จานวนไม่เกิน 10 Slide โดยใช้กรอบเนื้อหาตาม Template ตามที่กำหนด

7. ผู้สมัครเดี่ยว หรือทีม ส่งแผนงานโครงการลงทุนได้ 1 แผนงานโครงการเท่านั้น

8. ลงทะเบียนสมัคร Online และ download Template ได้ที่ nec.dip.go.th/อ่านข่าว/ArticleId/86/-Plan-ti-Biz

9. จัดส่ง Clip VDO และ Slide โดย upload ข้อมูลที่ http://nec.dip.go.th

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คัดเลือกรอบแรก โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัคร พร้อม Clip VDO และแนวคิดแผนงานโครงการลงทุน (จัดทา Slide ตาม Template ที่กาหนด)

2. คัดเลือกรอบสอง โดย คณะกรรมการจะพิจารณาจากแนวคิดแผนงานโครงการลงทุน (Slide ที่ส่งสมัคร และผ่านคัดเลือกจากรอบแรก) ซึ่งเจ้าของแนวคิดนำเสนอแผนงานโครงการลงทุนต่อหน้าคณะกรรมการ (นำเสนอไม่เกิน 10 นาที)

3. กิจกรรม “Business Camp” สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจากการคัดเลือกรอบสอง เข้ารับการเสริม องค์ความรู้ความเป็นผู้ประกอบการ (Startup Mindset) และจัดทำแบบจำลองโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ระยะเวลารวม 5 วัน

4. คัดเลือกรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก “แผนโครงการลงทุน” ที่จัดทำ และพัฒนา หลังเข้าร่วม “Business Camp” ซึ่งเจ้าของแผนโครงการลงทุนเป็นผู้นำเสนอ ต่อหน้าคณะกรรมการ (นำเสนอไม่เกิน 10 นาที)


เงื่อนไขการรับเงินร่วมลงทุนและการเข้าร่วมกิจกรรม Plan to Biz

1. ผู้สนับสนุนเงินลงทุน จะสนับสนุนเงินทุนไม่เกินร้อยละ 70 ตามขนาดของเงินลงทุนในการจัดตั้งธุรกิจที่เหมาะสม (ไม่รวมที่ดิน) ทั้งนี้จะสนับสนุนไม่เกินกิจการละหนึ่งล้านบาทโดยอาจสนับสนุนเป็นรายงวดตามที่ต้องลงทุนประกอบการจริง

2. ผู้สนับสนุนเงินลงทุน และหรือ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะเข้าติดตามความก้าวหน้าการประกอบการโดยเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการหรือใช้แบบสอบถาม เป็นระยะๆ

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Plan to Biz ต้องให้สิทธิ์แก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเผยแพร่ผลงาน ต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แผนงานโครงการลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้นาเสนอแล้วนั้น)

4. ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
ชุดความรู้ “Business Camp”

Day 1 การค้นหา พัฒนาแนวคิด ยืนยันแนวคิดธุรกิจ

Day 2 ออกแบบคุณค่า และเลือกนำเสนอแนวคิดที่มีโอกาสสูง

Day 3 การจัดทำ “โมเดลธุรกิจเริ่มต้น”

Day 4-5 การจัดทำ “แบบจำลองโมเดลธุรกิจ”

Day 5 การคำนวณทางการเงินและเทคนิคการนำเสนอแผนโครงการลงทุน


หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคมนี้


ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

นางนิสารัตน์ ศุภสวัสดิ์กุล เบอร์โทร 08 1149 0004 หรือ 0 2202 4574

นางสาวจุติมาพร กลับอำไพ เบอร์โทร 09 1009 3229 หรือ 0 2354 3171

E-mail : plantobiz2016@gmail.com

สถานที่ดำเนินงานหลัก
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2202 4574 , 0 2354 3171 โทรสาร 0 2354 3425
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020