​พาณิชย์ เผย “Biz Portal” พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ

by smethailandclub 14 มีค. 2016
Share:


 
    กระทรวงพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุนระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ(Biz Portal) เต็มที่ เปิดตัววันแรกคึกคักผู้ประกอบการชื่นชมการเชื่อมโยงระบบบริการภาครัฐด้านการเริ่มต้นธุรกิจทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เพียงใช้ Username & Password ชุดเดียวก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ตั้งแต่จัดตั้งจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

            นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบบูรณาการศูนย์กลางงานบริการภาครัฐด้านการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ BIZ Portal ขึ้น โดยความร่วมมือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และได้ทำการเปิดตัวระบบ Biz Portal เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่ต้องการติดต่อขอเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นเอกสารหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Biz Portal (www.biz.govchannel.go.th) ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง”

            “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุนระบบ Biz Portal อย่างเต็มที่ โดยกรมฯ จะเป็นหน่วยงานแรกที่ภาคธุรกิจเข้ามาติดต่อเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งกรมฯ สามารถจดทะเบียนจัดตั้งฯ ให้แล้วเสร็จได้ภายใน 80 นาที ซึ่งเมื่อจดทะเบียนแล้ว กรมฯ จะจัดส่งข้อมูลผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ e-Mail Address ให้แก่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการระบบ Biz Portal ของภาครัฐ เพื่อดำเนินการจัดส่งรหัส Username & Password สำหรับเข้าสู่ระบบ Biz Portal ให้แก่ผู้ประกอบการนั้นใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง หรือยื่นข้อบังคับการทำงาน โดยกรอกแบบฟอร์มพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานผ่านทางออนไลน์ และไม่ต้องยื่นเอกสารหลักที่ออกโดยภาครัฐซ้ำ ซึ่งหลังจากเปิดให้บริการเป็นวันแรก ผู้ประกอบการให้การตอบรับเป็นอย่างดี และชื่นชมระบบการบูรณาการดังกล่าวว่า หากระบบ Biz Portal เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ชีวิตผู้ประกอบการดูง่ายมากยิ่งขึ้น”

    “ในระยะต่อไป ระบบ Biz Portal จะพัฒนาการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น โดยขยายผลเชื่อมโยงระบบด้านอื่นๆ ของการเริ่มต้นธุรกิจในการขออนุญาตก่อสร้าง และด้านการขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้ได้รับบริการที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลง และคาดว่าจะส่งผลต่อการจัดอันดับ Doing Business ของประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้น อันจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้ และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม”


    “ในส่วนของกรมฯ ได้มีการพัฒนาระบบการบริการให้มีความสะดวกและรวดเร็วมาตลอด โดยเน้นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลของรัฐบาลที่ในอนาคตจะเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อย่างเต็มรูปแบบ โดยในปี 2560 กรมฯ จะเปิดให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration 100% ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง”
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021