สสว. ร่วมกับ มทร. ปลุกพลัง SMEs Turn Around ชลบุรี

by smethailandclub 14 มีค. 2016
Share:


    สสว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.)  เร่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม Turn Around ผ่านโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถ SMEs Turn Around เร่งช่วยกิจการในภาคการค้าและบริการให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได้

    นายเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเปิดงานสัมมนา “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเสวนาความรู้เชิงปฏิบัติการและวินิจฉัยให้คำปรึกษาสถานประกอบการเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเติบโตต่อไปได้

    โครงการดังกล่าว สสว. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดูแลลูกค้ากลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 ราย ในปี 2559 ซึ่งจะเน้นผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต การค้าและการบริการ ทั้งนี้ เล็งเห็นปัญหาที่ SMEs กำลังประสบอยู่หลายประการ เช่น (1) ปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (2) ปัญหาด้านบุคลากร SMEs มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของแรงงานที่มีทักษะฝีมือความรู้และแรงงานระดับฝีมือต่ำ (3) ปัญหาด้านการตลาด ที่ขาดข้อมูลการตลาดเชิงลึกในเรื่องข้อมูลคู่แข่งขันและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และขาดโอกาสทางการตลาด (4) ปัญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ขาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การทำวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราสินค้า 
                           
เมื่อผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหา ขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือโดยการวินิจฉัยสถานประกอบการซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุและการจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด  พร้อมกับเสนอแนวทางการปรับแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ SMEs สามารถประคองตัวอยู่รอด และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

    โดย สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ และภาคีที่เข้ามาร่วมดำเนินการอีก 2 หน่วยงานได้แก่ ธนาคารเอสเอ็มอีและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จะบูรณาการความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการและจัดที่ปรึกษาเข้าถึงผู้ประกอบการให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคด้วย ซึ่งจะมีการจัดงาน พร้อมทั้งชี้แจงถึงมาตรการการช่วยเหลือ กลุ่ม Turn Around พร้อมเสวนา “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” จากผู้ประกอบตัวจริงที่สามารถพลิกวิกฤติ ให้ประสบความสำเร็จได้อีกครั้ง ซึ่งในวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 200 ราย

    ทั้งนี้ งาน SMEs Turn Around ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จครั้งต่อไปจะมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้ 15 มีนาคม 2559 จังหวัดขอนแก่น, 18 มีนาคม 2559 จังหวัดพิษณุโลก, 22 มีนาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่, 29 มีนาคม 2559 จังหวัดสงขลา

    ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถาม ได้ที่ www.smechampion.info โทรศัพท์ 02-549-3079 โทรสาร 02-549-3080    Email  : sme@rmutt.ac.th
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021