ครม.แก้กฎหมายให้ บสย. ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น

by smethailandclub 16 มีค. 2016
Share:


    ครม.เปิดทางเอสเอ็มอีกู้เงิน ครม.แก้กฎหมายให้บยส. ค้ำประกันให้ช่วยค้ำเอสเอ็มอีที่กู้เงินจากแหล่งเงินกู้อื่น นอกเหนือสถาบันการเงิน พร้อมยกฐานะให้เป็นสถาบันการเงิน ไม่ต้องเสนอแผน 

    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ฉบับใหม่ ด้วยการแก้ไขให้บสย.เข้าไปค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นอกเหนือไปจากสถาบันการเงิน โดยให้ครอบคลุมไปถึงนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือสหกรณ์ แต่ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบสย.ที่จะประกาศออกมาอีกครั้ง เช่น อาจขอสินเชื่อกับไฟแนนซ์ บสย.ก็เข้าไปค้ำประกันให้ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้มีทางเลือกในการหาเงินมาดำเนิน ธุรกิจได้มากขึ้น 

    ทั้งนี้ ยังได้เพิ่มอำนาจของบสย. โดยให้เพิ่มเติบการโอน รับ รับโอน หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทั้งอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ และสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ เพื่อให้บสย.สามารถโอนหนี้หรือมีสิทธิเรียกร้องในหนี้ไปให้บุคคลที่ 3 รวมทั้งให้เพิ่มการเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ ที่มาจากการค้ำประกัน และการให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้บสย.สามารถเรียกเก็บค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการได้ 

    นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมการค้ำประกันโดยตรง พร้อมกับให้เพิ่มการลงทุน หรือถือหุ้นในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบสย. เพื่อให้บยส.สามารถจัดตั้ง หรือเข้าร่วมการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของเอสเอ็ม อีกับหน่วยงานอื่น ๆ ในอนาคต 

    ขณะเดียวกันยังยกเลิกการกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทบฏิบัติกับ บสย.เช่นเดียวกับบริษัทจำกัด และเพิ่มบทบาท ให้บสย. เป็นสถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารหนี้ เนื่องจากบสย.มีการดำเนินธุรกรรมที่คล้ายกับสถาบันการเงิน และบสย.สามารถกู้ยืมเงินภายใต้กฎหมายจัดตั้งบสย.อยู่แล้ว เพื่อให้บสย.ไม่ต้องเสนอแผนกู้ยืมเงินเข้าแผนบริหารบริหารหนี้สาธารณะ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสามารถสนับสนุนเอสเอ็มอีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมให้บสย.สามารถสวมสิทธิดำเนินคดี โดยให้บยส. สวมสิทธิเข้าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตามส่วนที่บสย.ได้ชำระไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการหนี้ โดยการเข้าไปสวมสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้ และยกเว้นบรรดาค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของบสย. และทำให้เอสเอ็มอี ไม่ต้องถูกดำเนินคดีหลายครั้ง“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/385892
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020