ไฟเขียวเว้นภาษีธุรกิจเพื่อสังคม

by smethailandclub 16 มีค. 2016
Share:


     ครม.หนุนธุรกิจเพื่อสังคมเกิดทั่วไทยแจ้งเกิด ส่วนบริษัทไหนไปลงทุนทั้งหุ้น เงิน และทรัพย์สินให้วิสาหกิจเพื่อสังคม ก็เอาค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้

    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่ได้นำผลกำไรทั้งหมดในแต่ละรอบบัญชีไปลงทุนในกิจการ หรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส และใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอื่น ๆ โดยไม่จ่ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร และเงินอื่น ๆ ที่กำหนดจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วน เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำธุรกิจเพื่อสังคมให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงินไขของการดำเนินงานนั้น จะเป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากร ประกาศกำหนดต่อไป 

    ขณะเดียวกัน ยังยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยแยกเป็น กำหนดให้ธุรกิจ หักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวน 1 เท่า ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 100% ของเงินลงทุนในหุ้นสามัญของรัฐวิสาหกิจเพื่อ สังคม ส่วนอีกกรณีกำหนดให้ภาคธุรกิจสามารถหักรายจ่ายที่เป้นเงินหรือทรัพย์สินที่ โอนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทนในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวน 1 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือการสาธารณะประโยชน์ แล้วต้องไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ

     “ขณะนี้มีบริษัทใหญ่ๆ เข้ามาทำเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมกันหลายบริษัท และเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการลดภาษีออกมาแล้วภาคธุรกิจจะได้เข้ามาร่วมทำ ธุรกิจในลักษณะนี้กันอีก ส่วนในขั้นตอนการออกกฎหมาย อยากให้เร่งให้เร็วที่สุด และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ หรือสนช. เห็นชอบต่อไป” 

    ทั้งนี้กระทรวงการคลัง รายงานว่า ผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้การประกอบกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และทำให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ โดยการยกเว้นภาษีดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีตามประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ดังนั้นรายได้ภาษีจึงไม่รวมอยู่ในประมาณการ 

    อย่างไรก็ตาม หากเป็นภาคธุรกิจที่ประกอบกิจการในทำนองเดียวกับกิจการเพื่อสังคมใน ปัจจุบันได้จัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใหม่ เพื่อดำเนินกิจการเพื่อสังคมแทน ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีของรัฐบ้าง แต่เป้นจำนวนไม่มาก เนื่องจากกิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด ส่วนกรณีการกำหนดให้ธุรกิจสามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นของวิสาหกิจเพื่อ ชุมชนได้ และหักรายจ่างเงินหรือทรัพย์สินที่โอนให้วิสาหกิจชุมชน แม้จะส่งผลกระทบกับการจัดเก็บภาษีไปบ้าง แต่จะถูกชดเชยด้วยภาระงบประมาณของภาครัฐที่ทยอยลดลง และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและสังคมต่อไป“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/economic/385881
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020