กสอ.เปิดรับสมัคร SMEs - OTOP ร่วมงาน Thailand Industry Expo ฟรี

by smethailandclub 21 มีค. 2016
Share:


    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs - OTOP เข้าร่วมงาน  Thailand Industry Expo 2016 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

    เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2559  คัดเลือกและประกาศผล  5  กค  รวมทั้งสิ้น  1,271 บูธ

    ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมออกร้านทางออนไลน์ที่ http://tiexpo.dip.go.th

    หากไม่สะดวกในการสมัครทางออนไลน์ ท่านสามารถสมัครทางโทรสารตามรายละเอียดดังนี้

    1. ใบสมัครส่งไปยัง โทรสาร : 0 2354 3156, 0 2354 3129, 0 2354 3294, 0 2354 3064 หรือ กลุ่ม SMEs ส่งทาง e-mail : dip.smes.expo@gmail.com กลุ่ม OTOP ส่งทาง e-mail : dip.otop.expo@gmail.com

    ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

    2. รูปภาพสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในงาน หรือ โบรชัวร์สินค้า ขอให้ส่งทาง E-mail ข้างต้นเท่านั้น โดยจะต้องตั้งชื่อ ไฟล์รูปภาพให้เป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบริษัทของท่าน และใช้ไฟล์นามสกุล .jpg (เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณา)

หมายเหตุ
1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณภัสรา จันทร์ทน โทรศัพท์หมายเลข 0 2202 4461 และ คุณลัดดา คงแก้ว โทรศัพท์หมายเลข 0 2202 4522 และ คุณศันธ์ชญา แสงอรุณ และ คุณสุชาดา แก้วแกมทอง โทรศัพท์หมายเลข 0 2202 4413
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกร้านค้า และหากได้รับการคัดเลือกจะประสานแจ้งผลให้ทราบไม่เกิน วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
3. สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://tiexpo.dip.go.th

    หลักเกณฑ์การคัดกรองเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Thailand Industry Expo 2016

กรณี SMEs

1. เป็น SMEs ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น อย่างน้อย 1 โครงการ
2. ควรมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า 1 ล้านบาท ไม่รวมทรัพย์สินที่ดินและมีจานวนพนักงานไม่ต่ากว่า 10 คน
3. ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงประโยชน์ใช้สอย
4. ราคาจาหน่ายควรต่ากว่าราคาขายปลีกทั่วไปอย่างน้อย 20% หรือยิ่งมากยิ่งดี
5. ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ภายในงาน

กรณี OTOP

1. เป็นผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่ได้รับบริการจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือกระทรวงอุตสาหกรรม
2. ผู้ผลิตสินค้าชุมชนต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มผช. อย. GMP ฯลฯ หรือเคยได้รับรางวัลจากผลงาน
3. ถ้าเป็นผู้ผลิตสินค้า OTOP ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนระดับ 3-5 ดาว
4. หากไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้า OTOP จะพิจารณาจากรูปแบบผลิตภัณฑ์และกาลังการผลิตเป็นหลัก
5. สินค้าของผู้ผลิตที่มาจาหน่ายในงาน จะต้องเป็น ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่ไม่เคยผลิตออกมาจาหน่ายไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ
6. ผู้ผลิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
Share:

Related Articles

​ไทยพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีทั่วประเทศรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมอยู่เคียงข้างช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก้าวผ่านวิกฤต เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ให..

by SME Thailand.| 25 มค. 2021

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021