พาณิชย์ ชวนนิติบุคคลประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

by smethailandclub 28 มีค. 2016
Share:


 
                   กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนนิติบุคคลไทยทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน พร้อม! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2559 

                         นางสาวผ่องพรรณ   เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างธรรมาภิบาลทางธุรกิจ โดยได้จัดทำโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554  จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก  ได้แก่ หลักนิติธรรม  คุณธรรม    ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบ  และความคุ้มค่า

                   “การบริหารธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหมายถึง การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  ยุติธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย  เปิดเผยข้อมูลได้ไม่มีการบิดเบือน มีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้มีส่วนได้เสีย  มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและประเทศชาติส่วนรวม  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจในระยะยาว   โดยธุรกิจที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น จะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  ส่งงบการเงินถูกต้องต่อเนื่องทุกปี  

                   วิธีการสมัครเข้าร่วมประกวดคือ เข้าไปกรอกใบสมัครและแบบประเมินตนเองทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  www.dbd.go.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2559  หลังจากนั้น กรมฯ จะทำการประเมินคุณสมบัติ เพื่อตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ และจะจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการ ซึ่งธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ โดยกรมฯ จะเผยแพร่ข้อมูลการได้รับรางวัลผ่านหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจนั้นๆ ในสายตาของคู่ค้า และนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ”

                   นิติบุคคลที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดฯ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทร. 0 2547 5988 หรือสายด่วน 1570  หรือ e-mail : dbd2558@gmail.com    และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th และเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021