​ ดัชนีเชื่อ SME ภาคการค้าและบริการ ก.พ. ปรับลง

by smethailandclub 02 เมย. 2016
Share:


    ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559ปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม 2559 แต่ยังดีกว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อน

    นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึง ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงจากระดับ 114.4 ในเดือนมกราคม 2559 เป็น 92.6 ในเดือนกุมภาพันธ์ จากปัจจัยด้านยอดจำหน่ายและกำไร ในแต่ละกลุ่มสาขาทั้งภาคการค้าและบริการ ธุรกิจประเภทที่ลดลงมาก ได้แก่ ค้าส่งสินค้าเกษตร ค้าปลีกสถานีน้ำมัน การท่องเที่ยว และขนส่ง (มวลชน) เนื่องจากการท่องเที่ยวไม่คึกคักเท่าช่วงต้นปี ความกังวลจากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และกำลังซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ยังมีธุรกิจ 2 สาขาที่ดัชนีความเชื่อมั่นลดลงแต่ยังคงมีค่าดัชนีเกินกว่าค่าฐานที่ 100 ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันและการขนส่ง (สินค้า)

    สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ยังคงสูงกว่าค่าฐานที่ 100 แต่อยู่ในระดับที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า คือ จากที่ระดับ 116.2 ในเดือนมกราคม 2559 เป็นที่ระดับ 104.6 ซึ่งการปรับตัวลดลงของดัชนีในเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นทิศทางปกติ เนื่องจากเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะมีฐานสูงจากผลของเทศกาลต่างๆและการท่องเที่ยวที่ยังคงมีต่อเนื่อง แต่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งไม่มีวันหยุดยาว การท่องเที่ยวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการมองว่ายอดขายธุรกิจปรับตัวลดลง ทั้งนี้ หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จะเห็นว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นของเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ (92.6) ยังคงอยู่ในระดับที่ดีกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ในปี 2558         (ที่ 80.6) และปี 2557 (84.0)


     ดัชนีความเชื่อมั่นของ SME ที่ลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีทิศทางสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นประเภทอื่นๆที่ปรับตัวลดลงเช่นกัน กล่าวคือ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ระดับ 85.1 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของประเทศ (BSI) อยู่ที่ระดับ 97.0 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) อยู่ที่ระดับ 54.7 โดยทั้ง 3 ภาคธุรกิจปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนมกราคม 2559 เนื่องจากผู้บริโภคยังคงมีความกังวลต่อการชะลอตัวของอุปสงค์และกำลังซื้อในภูมิภาค ปัญหาภัยแล้ง และผู้ประกอบการระมัดระวังในการขยายการลงทุน


Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021