​หวั่นติด Black List เผยธุรกิจไทยทำผิดกฎหมายลดลง

by smethailandclub 18 เมย. 2016
Share:

   
                กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยสถิติผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของ ธุรกิจย้อนหลัง 3 ปี พบธุรกิจไทยสะอาด สดใสมากขึ้น หลังจากที่กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น การระบุหมายเหตุ การขึ้นบัญชีดำ และส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเอาผิดด้วย เชื่ออนาคตธุรกิจไทยจะดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและกลายเป็นธุรกิจสีขาวทั้งหมด!!
 
                นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า แม้ว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้พัฒนาระบบการจดทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยสะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา โดยตัดลดขั้นตอนและการยื่นเอกสารที่ไม่จำเป็นออกไปทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งเมื่อธุรกิจได้ก่อร่างเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว    กรมฯ ยังต้องส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลควบคู่กับการสอดส่องและควบคุมดูแลธุรกิจที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องกฎหมาย

            ในปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของธุรกิจ    กว่า 300,000 ราย ซึ่งจากข้อมูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ธุรกิจที่เคยกระทำผิดกฎหมายในปีที่ผ่านมา      ได้ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินธุรกิจที่ผิดพลาดให้กลับเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ ‘กรมฯ บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง’ และเอาผิดธุรกิจที่ละเมิดกฎหมายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

    อาทิ ‘การระบุหมายเหตุ’ ในหนังสือรับรองเพื่อเตือนให้ผู้ที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับนิติบุคคล      รายดังกล่าวได้มีข้อสังเกตและต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ‘การขึ้นทะเบียน Black List’ ของกรมฯ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 7,841 ราย โดยกรมฯ จะติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโทษสูงสุดของการกระทำผิดกฎหมายบัญชีคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

    ตลอดจนการ ‘ส่งต่อข้อมูล’ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากร สำนักงานปปช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป สำหรับธุรกิจที่ฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชี/สารวัตรบัญชีในการตรวจสอบบัญชีธุรกิจช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และได้ดำเนินคดีไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 42,183 ราย แบ่งเป็นปี 2556 จำนวน 12,466 ราย ปี 2557 จำนวน 12,859 ราย และปี 2558 จำนวน 16,858 ราย

           อย่างไรก็ตาม ผลการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนสูงเกินกว่า 5 ล้านบาท และต้องแสดง Bank Statement ต่อนายทะเบียนยืนยันสถานะทางการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ พบว่า มีธุรกิจบางส่วนที่ยังขัดขืนไม่แสดงหลักฐานเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งกรมฯ จะต้องเข้าไปตรวจสอบการจัดทำบัญชีของธุรกิจเหล่านั้น และหากรายใดยังคงฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรบัญชีก็จะต้องดำเนินการทางกฎหมายที่เข้มข้นต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล          หรืองบการเงินของนิติบุคคลได้จากเว็บไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ “คลังข้อมูลธุรกิจ” และสำหรับ Application DBD e-Service ยังเพิ่มเติมบริการตรวจค้นข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020