พาณิชย์เตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าดีเด่นปี 59 ยึดหลัก Balance Scorecard

by smethailandclub 26 เมย. 2016
Share:


  

            กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการสมาคมการค้าตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมเป็นผู้นำสมาชิกสมาคมการค้าและเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี เพื่อมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า พร้อมยกระดับให้เป็นตัวแทนธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยเตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ เพื่อเชิดชูเกียรติ         ในความสามารถด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้าควบคู่กับความทุ่มเทและเสียสละของผู้บริหารสมาคมการค้า ภายใต้การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 (Trade Association Prestige Award: TAP Award) ซึ่งรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 มี 4 ประเภท 21 รางวัลคือ รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นตามรายมิติ รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่

    สำหรับสมาคมการค้าที่จะได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 เป็นสมาคมการค้าที่ผ่าน        การประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ            2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ 4) การพัฒนาองค์กร และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ดีเด่น เป็นผู้บริหารสมาคมการค้าที่ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า 360 องศา ในคุณลักษณะของผู้บริหาร 6 ด้าน  คือ 1) ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์โปร่งใส 2) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 3) การสร้างความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นให้แก่องค์กร 4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 5) การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กร 6) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับองค์กร

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาสมาคมการค้าควบคู่กำกับดูแลให้สมาคมการค้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 โดยการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นเริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานสากล และกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีสมาคมการค้าได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นแล้วจำนวน 29 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 16 ราย ซึ่งสมาคมการค้าเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดีให้กับสมาคมการรายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

      ทั้งนี้ สมาคมการค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30 พฤษภาคม 2559 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.dbd.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5970  02-151-1050  หรือ 02-564-3002-9 หรือ email : association3187@gmail.com

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021