พาณิชย์เตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าดีเด่นปี 59 ยึดหลัก Balance Scorecard

by smethailandclub 26 เมย. 2016
Share:


  

            กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการสมาคมการค้าตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมเป็นผู้นำสมาชิกสมาคมการค้าและเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี เพื่อมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า พร้อมยกระดับให้เป็นตัวแทนธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยเตรียมคัดเลือกสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ เพื่อเชิดชูเกียรติ         ในความสามารถด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้าควบคู่กับความทุ่มเทและเสียสละของผู้บริหารสมาคมการค้า ภายใต้การประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 (Trade Association Prestige Award: TAP Award) ซึ่งรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 มี 4 ประเภท 21 รางวัลคือ รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นตามรายมิติ รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่

    สำหรับสมาคมการค้าที่จะได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 เป็นสมาคมการค้าที่ผ่าน        การประเมินศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard 4 มิติ คือ 1) ผลสำเร็จตามพันธกิจ            2) ความสามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ 4) การพัฒนาองค์กร และรางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ดีเด่น เป็นผู้บริหารสมาคมการค้าที่ผ่านการประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า 360 องศา ในคุณลักษณะของผู้บริหาร 6 ด้าน  คือ 1) ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์โปร่งใส 2) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 3) การสร้างความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นให้แก่องค์กร 4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 5) การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กร 6) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับองค์กร

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาสมาคมการค้าควบคู่กำกับดูแลให้สมาคมการค้าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 โดยการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นเริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานสากล และกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้นำสมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีสมาคมการค้าได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นแล้วจำนวน 29 สมาคม และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 16 ราย ซึ่งสมาคมการค้าเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเป็นต้นแบบสมาคมการค้าที่ดีให้กับสมาคมการรายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

      ทั้งนี้ สมาคมการค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30 พฤษภาคม 2559 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.dbd.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5970  02-151-1050  หรือ 02-564-3002-9 หรือ email : association3187@gmail.com

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021