กรมโรงงานฯ รุกคุมเข้มระบบเฝ้าระวังน้ำทิ้งออนไลน์ 24 ชั่วโมง

by smethailandclub 29 เมย. 2016
Share:

 
     กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทีมงานเฝ้าตรวจสอบคุณเข้ม ระบบตรวจสอบมลพิษทางระยะไกล OPMS (Online Pollution Monitoring Systems) เรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน โดยการตรวจสอบดังกล่าวเป็นผลจากการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมปันน้ำทิ้งจากโรงงานช่วยเหลือภาคเกษตรกรและระบายน้ำช่วยชุมชน พร้อมกันนี้  กรมโรงงานฯ แนะโรงงานบริหารจัดการน้ำตามหลัก 3Rs เพื่อรณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมประหยัดการใช้น้ำ ป้องกันขาดแคลนน้ำในอนาคต

     ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานฯ ได้ติดตามและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ด้วยการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปันน้ำทิ้งจากโรงงานช่วยเหลือภาคเกษตรกรและระบายน้ำช่วยชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง โดยกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 3 ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร ที่ปล่อยน้ำทิ้งมากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และติดตั้งอุปกรณ์พารามิเตอร์ที่จุดระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกลอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (Online pollution monitoring system : OPMS) ของกรมโรงงานฯ โดยคาดว่าปริมาณน้ำจากโรงงานที่จะปล่อยสู่ภาคการเกษตรจะมีปริมาณเกือบ 5 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้  กรมโรงงานฯ ยังประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ โรงงานอุตสาหกรรม นำหลัก 3R มาใช้ เช่น การใช้น้ำซ้ำ การใช้น้ำหมุนเวียนในโรงงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

    ดร.พสุ กล่าวต่อว่า  กรมโรงงานฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industrial Environment Monitoring Center : IEMC) ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านระบบออนไลน์  OPMS ซึ่งระบบจะตรวจวัดคุณภาพน้ำที่จุดระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และจะมีการรายงานผลทุก ๆ 30 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะตรวจวัดค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำ ค่าปริมาณการปล่อยทิ้งของน้ำต่อวัน และค่าปริมาณความสกปรกของน้ำที่ปล่อยทิ้ง (BOD/COD) โดยค่าดังกล่าวต้องมีค่ามาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด มีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์(BOD) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรในโรงงานทั่วไปและโรงงานที่ได้รับข้อยกเว้นสามารถระบายได้ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าความสกปรกในรูปสารอนินทรีย์ (COD) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตรในโรงงานทั่วไปและโรงงานที่ได้รับข้อยกเว้นสามารถระบายได้ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตร หากพบค่ามลพิษเข้าใกล้หรือเกินมาตรฐานระบบจะส่งสัญญาณเตือนทันที หลังจากนั้นกรมโรงงานฯ จะแจ้งเตือนไปยังโรงงาน พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบทันที  

     สำหรับผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม โทร. 02 202 4100หรือสอบถามข้อมูลโครงการส่งเสริมอื่น ๆ โทร.0 2202 4014 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020