โพลเผยแรงงานไทยขอขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ

by smethailandclub 02 พค. 2016
Share:


    ดุสิตโพลเผยแรงงานไทยเผชิญปัญหาค่าแรงต่ำ มีหนี้สิน สวัสดิการไม่ดี ขอรัฐขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับค่าครองชีพปัจจบุัน

    เมื่อวันที่ 1 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "หัวอก แรงงานไทย "ณ วันนี้ โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,070 คน ระหว่างวันที่ 25-30 เม.ย.สรุปผลได้ดังนี้

1. ในฐานะผู้ใช้แรงงานคิดอย่างไร? กับ& แรงงานไทย ณ วันนี้

    อันดับ 1 ค่าแรงต่่ำ รายได้น้อย 84.58%

    อันดับ 2 การคุ้มครองแรงงานยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ สวัสดิการไม่ดี 78.50%

    อันดับ 3 มีแรงงานหลากหลายอาชีพ มีทักษะและฝีมือ สามารถพัฒนาได้ 74.77%

2. ปัญหาของแรงงานไทย ณ วันนี้ คือ

    อันดับ 1 ค่าแรงน้อย เงินไม่พอใช้ มีหนี้สิน 82.24%

    อันดับ 2 ถูกเอารัดเอาเปรียบ ดูถูก ไม่ได้รับความเป็นธรรม 78.97%

    อันดับ 3 ตกงาน ว่างงาน โดนแรงงานต่างด้าวแย่งงาน 64.20%

3. ผู้ใช้แรงงานมอง การเมืองไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?

    อันดับ 1 ยังคงวุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งแตกแยก 76.64%

    อันดับ 2 มีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนที่ตั้งใจท างานและคนเห็นแก่ตัว 71.50%

    อันดับ 3 บ้านเมืองกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง 69.63%

4. ผู้ใช้แรงงานมอง เศรษฐกิจไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?

    อันดับ 1 ค่าครองชีพสูง ของแพง 80.37% 

    อันดับ 2 เศรษฐกิจตกต่ำ ต่างชาติไม่กล้าลงทุน 77.57%

    อันดับ 3 กระทบต่อการจ้างงาน การท างาน ค่าจ้างค่าแรง 60.75%

5. ผู้ใช้แรงงานมอง สังคมไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?

    อันดับ 1 ความสามัคคีน้อยลง ทะเลาะเบาะแว้งมากขึ้น 79.91%

    อันดับ 2 คนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ไม่มีน้ าใจ 68.69%

    อันดับ 3 มีความเหลื่อมล้ำอย่างมาก คนรวย-คนจน 66.54%

6. ผู้ใช้แรงงานมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยเพียงใด

    อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อมั่น 44.86% เพราะ มีผลงานให้เห็น ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและผู้มีอิทธิพล ดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย ฯลฯ

    อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อมั่น 33.18% เพราะ ประชาชนยังเดือดร้อน ลำบาก เศรษฐกิจไม่ดี ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ฯลฯ

    อันดับ 3 เชื่อมั่นมาก 11.21% เพราะ นายกรัฐมนตรีมีความเด็ดขาด ท างานจริงจัง ตรงไปตรงมา เป็นรัฐบาลทหาร ฯลฯ

    อันดับ 4 ไม่เชื่อมั่น 10.75% เพราะ ปัญหาสะสมมานาน แก้ไขได้ยาก ยังบริหารงานได้ไม่ดีพอ ต่างชาติไม่เชื่อมั่น ฯลฯ

7. สิ่งที่ผู้ใช้แรงงานอยากฝากบอก รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์คือ

    อันดับ 1 ขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมกับงานที่ทำและค่าครองชีพปัจจุบัน 70.09%

    อันดับ 2 ควรมีการคุ้มครองดูแลแรงงาน มีสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้มากขึ้น 66.36%

    อันดับ 3 ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบ 65.89%

ที่มา www.posttoday.com
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020