เดือนสุดท้ายธุรกิจส่งงบการเงิน ย้ำ ส่งผ่าน DBD e-Filing เท่านั้น

by smethailandclub 06 พค. 2016
Share:


               พาณิชย์ ย้ำชัด’ การนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2558 นิติบุคคลกว่า 6 แสนรายต้องนำส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing เท่านั้น ซึ่งจากการขับเคลื่อนของกรมฯ ผ่านมาตรการต่างๆ ทั้งการจัดอบรมทุกวัน วันละ 2 รอบ และการประสานความร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ พัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีสำเร็จรูปผ่านโครงการ DBD Connect ส่งผลให้กรมฯ ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้นิติบุคคลนำส่งงบผ่านระบบ        DBD e-Filing ล่าสุด!!! มีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing แล้ว จำนวนกว่า 20,000 ราย


              “นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2558 สำหรับนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่จำนวนกว่า 600,000 รายทั่วประเทศ ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต้องนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์           หรือ DBD e-Filing ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 


    โดยล่าสุด (ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559) มีนิติบุคคลสมัคร         เข้าระบบ จำนวน 448,995 ราย ยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานระบบแล้ว จำนวน 395,999 ราย และได้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing แล้ว จำนวนกว่า 20,000 ราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่กรมฯ ได้เปิดให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ซึ่งมีผู้ใช้บริการนำส่งงบฯ เพียง 2,000 รายเท่านั้น จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการขยายการนำส่งงบการเงินในปีนี้ โดยนิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และ      ไม่เป็นเรื่องยากสำหรับการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในปีนี้”


    “กรมฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)    รอบปีบัญชี 2558 ในหลาย ๆ ช่องทาง ได้แก่ (1) การจัดทำข้อมูลงบการเงินปี 2557 ในรูปแบบ XBRL ให้กับนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น นิติบุคคลไม่ต้องกรอกข้อมูลงบการเงินปี 2557 อีก กรอกแต่เฉพาะข้อมูล         ปีปัจจุบันที่จะนำส่งเท่านั้น (2) การจัดทำโครงการ DBD Connect เชื่อมต่อกับ DBD e-Filing โดยกรมฯได้ร่วมมือกับผู้ผลิตซอฟท์แวร์ ทำการเชื่อมโยงซอฟท์แวร์ทางบัญชีเข้ากับระบบ DBD e-Filing โดยไม่ต้อง Re-Key ข้อมูลงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing อีกครั้ง (3) การจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ในทุกวันทำการจันทร์ - ศุกร์ ณ กระทรวงพาณิชย์               และมหาวิทยาลัยศรีปทุม” 

    “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับรายที่นำส่งงบการเงินด้วยกระดาษแล้ว กรมฯ ขอแจ้งว่า ภายใน 30 วัน นิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้เรียบร้อยด้วย มิฉะนั้นจะถือว่า “การนำส่งงบการเงินนั้นยังไม่เป็นไปตามประกาศกรมฯ” และจะระบุข้อควรทราบในหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อแจ้งเตือนคู่ค้าและผู้ร่วมลงทุนทราบเป็นข้อมูลให้ระวังเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของธุรกิจดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจร่วมลงทุนหรือทำธุรกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ กรมฯ ยังจะได้ร่วมมือกับกรมสรรพากรเรียกบัญชีตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อขจัดปัญหากรณีธุรกิจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายทุกรายเช่นกัน”

    “นอกจากธุรกิจต้องนำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนดแล้ว กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5/ บมจ.006) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย ภายใน 14 วันหลังจากประชุมใหญ่ แต่กรมฯ ได้มีมาตรการผ่อนผันให้สามารถนำส่งพร้อมงบการเงินประจำปีได้ โดยไม่ต้องชำระค่าปรับ แต่ต้องเป็นการนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หากไม่นำส่ง หรือนำส่งล่าช้า หรือนำส่งพร้อมงบการเงิน แต่งบการเงินนั้นส่งล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะต้องถูกดำเนินคดีฐานไม่นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 ด้วย” 
 
     “ขณะนี้ ยังคงมีนิติบุคคลบางส่วนที่ยังไม่ได้สมัครขอรับ Username และ Password เพื่อนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ก็ขอให้เร่งดำเนินการสมัครฯ โดยด่วนทาง www.dbd.go.th >> หัวข้อ “บริการออนไลน์” >> “ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” และหลังจากสมัครฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนกับกรมฯ ด้วย ทั้งนี้ กรมฯ จะดำเนินการกำกับดูแลพร้อมติดตามให้นิติบุคคลสมัครเข้าระบบฯ ยืนยันตัวตนฯ และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e Filing) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกขั้นตอนเพื่อให้นิติบุคคลปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป”

    นิติบุคคลสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4376-77, 0 2547 4390-1, 0 2547 4373-4 หรือ สายด่วน 1570 และที่ www.dbd.go.th

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021