​สสว. ชวนร่วมประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 8

by smethailandclub 06 พค. 2016
Share:


    สสว. จัดการประกวดรางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 เฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพและมีการจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐาน หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ SMEs เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติสู่มาตรฐานสากล เผยปัจจุบันมี SMEs ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่ผ่านมา เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ไปแล้ว

    นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้จัดประกวดรางวัล สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 (8th SMEs National Awards 2016) ภายใต้แนวคิด ตามหาเพชรน้ำดี SMEs ไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบ ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

    เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล

    การประกวดในครั้งนี้ วางเป้าหมายคัดเลือกธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจาก 20 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย ภาคการผลิต ได้แก่ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ธุรกิจพลาสติกและยาง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจเซรามิก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ 

    ภาคการค้า ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจซ่อมบำรุง และ ภาคการเกษตร ได้แก่ ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020