พาณิชย์ ‘เติมภูมิความรู้’ นักธุรกิจโลจิสติกส์ไทยให้ครบเครื่อง

by smethailandclub 09 พค. 2016
Share:


             กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 แล้วกว่า 236 ราย เตรียมหาแนวทางเจาะลึกยกระดับความรู้รอบทิศ สร้างเครือข่ายให้เป็นปึกแผ่นแก่นักธุรกิจ โลจิสติกส์ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พร้อมลุยตลาดมาเลเซียคู่ค้าเบอร์ 1 ของไทยในอาเซียน

            นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจ  การค้า ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้กรมฯ เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจบริการ   ทุกประเภทให้มีมาตรฐาน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล และเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน สามารถกลายเป็นจุดแข็งของภาคธุรกิจไทยในสายตาของนักลงทุนนานาชาติได้

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่ประชาคมอาเซียนที่เปิดตัวความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียน หาก ‘ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง’ สามารถพัฒนาได้อย่างเข้มแข็งและมีมาตรฐานระดับโลก (ISO 9001) แล้วการที่ประเทศไทยจะกลายเป็น Logistic HUB หรือศูนย์กลางด้านการขนส่งของอาเซียนก็ไม่ใช่เรื่องที่ประเทศไทยจะไปไม่ถึง

            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินโครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกสู่มาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ “บันได 3 ขั้น” คือ   1) สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 

            2) ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล และ 3) สร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบไปด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการพร้อมกับการศึกษาดูงานจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่ผ่านมามีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ที่กรมฯ ให้การสนับสนุนและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO แล้วจำนวน 236 ราย

            ในปีนี้ กรมฯ มีแผนจะส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์เชิงลึกด้วยการเจาะกลุ่มให้ความรู้แบบองค์รวมแก่ผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดที่ติดชายแดนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการยกระดับและส่งเสริมธุรกิจในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับประเทศในอาเซียนให้เป็น ‘เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ’ รวมไปถึงด่านการค้าที่มีความสำคัญทางภาคใต้อย่างเช่น ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ ในจังหวัดสงขลาที่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย 

    โดยพื้นที่ดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้ารวมกันสูงถึง 4 แสนล้านบาทต่อปี กรมฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตในธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในภาคใต้ และเป็นโอกาสทองของนักธุรกิจไทยที่จะพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนเองเพื่อเป็นช่องทางในการส่งออกสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ไปยังประเทศมาเลเซียที่เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 1 ของไทยในตลาดอาเซียน (ปี 2558 มีมูลค่าการค้ารวม 748,877 ล้านบาท) 

    ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมโลจิสติกส์และขนส่ง ภาคใต้ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ยกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนขยายเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรากฐานธุรกิจให้เข้มแข็งและพร้อมที่จะออกไปสู่ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

            ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 21,491 ราย โดยเป็นผู้ประกอบธุรกิจฯ ที่อยู่ในภาคใต้จำนวน 1,479 ราย และมีมูลค่าการลงทุน 19,563 ล้านบาท (ข้อมูล  ณ เดือนมีนาคม 2559)

                                                                                               
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:

Related Articles

​‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เปิดเวทีเจรจาสร้างเครือข่ายธุรกิจ พ..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​​Amazon Prime Day 2020) ทุบสถิติหนุนเอสเอ็มอี ด้วยยอดขายทั่วโลก 2 วัน โตกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

อเมซอน ประกาศความสำเร็จของมหกรรมช้อปปิ้ง “อเมซอน ไพร์มเดย์ 2020” (Amazon Prime Day 2020) ที่เพื่อการส่งเสริมผู้ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลา..

by SME Thailand.| 30 ตค. 2020

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020