เตรียมแผนดันธุรกิจไทยเจาะตลาดอาเซียนและฮ่องกง

by smethailandclub 10 พค. 2016
Share:


    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศวิเคราะห์แผนผลักดันเศรษฐกิจฮ่องกงชี้ผู้ประกอบการไทยตั้งรับ – รุก แนะใช้โอกาสจากเขตการค้าเสรีอาเซียนและฮ่องกงมากขึ้น

     นางมาลี โชคล้ำเลิศ  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยถึงรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองฮ่องกง ถึงแผนผลักดันเศรษฐกิจฮ่องกงและผลกระทบต่อไทยว่า ฮ่องกงได้ประกาศนโยบายการคลังประจำปี 2559-2560 ซึ่งนโยบายส่วนใหญ่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ นโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การลดภาษีลงสูงสุดถึงร้อยละ 75 การอัดฉีดงบประมาณ เพื่อดึงธุรกิจการท่องเที่ยวและการถ่ายทำภาพยนตร์ และการทุ่มงบก้อนโตเพื่อส่งเสริมเงินทุน SMEs ตลอดจนมีนโยบายผลักดันด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัย ซึ่งใช้งบประมาณรวมมากกว่า 17,300 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณร้อยละ 6 ของงบประมาณรวมของประเทศ

     ทั้งนี้ แผนดังกล่าว สคต. ฮ่องกงวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อแผนผลักดันเศรษฐกิจฮ่องกงฉบับนี้  แม้ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของไทย แต่ถือเป็นตลาดที่มีนัยสำคัญทางการค้าของภูมิภาค เมื่อวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับจุดเด่นของนักธุรกิจฮ่องกงและงบประมาณที่สนับสนุนในปีนี้จะพบทั้งโอกาสและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย สคต. จึงได้เสนอแนวทางการปรับตัวรองรับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป

    โดยในขณะที่ฮ่องกงมีชื่อเสียงทั้งศูนย์กลางด้านการเงิน การค้าและการขนส่ง แต่การค้าผ่านอีคอมเมิร์ซเพิ่มสูงขึ้น นักธุรกิจฮ่องกงส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นสั่งสินค้าจำนวนน้อย เจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย และใช้เทคโนโลยีด้านอีคอมเมิร์ซในการควบคุมและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ซึ่งร้านค้าต่างๆ ในฮ่องกงได้เพิ่มช่องทางการค้าทางออนไลน์เพื่อรองรับแนวทางดังกล่าวแล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการไทยต้องดำเนินการเชิงรุกเช่นเดียวกัน ซึ่งสินค้าไทยที่ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดด้วยวิธีนี้  ได้แก่ เครื่องสำอางมิสทีน ที่ไม่ต้องมีหน้าร้าน แต่ซื้อขายผ่านออนไลน์และแอพพลิเคชั่นการสั่งสินค้า หรือสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า รวมถึงข้าวหอมมะลิไทย เป็นต้น

    อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฮ่องกงมองหาผู้ร่วมลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเช่าพื้นที่สำหรับการเปิดกิจการและร้านค้ามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูงกว่าชาติอื่นๆ แม้ว่ารัฐบาลจะผลักดันการเพิ่มพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำธุรกิจภายใน 5 ปีอีกจำนวน 87,000 ยูนิต แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้หลายธุรกิจมองหาผู้ร่วมลงทุนในด้านการผลิต ซึ่งขณะนี้นักธุรกิจฮ่องกงได้ย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเข้าสู่อาเซียนมากขึ้น และมองหาผู้ร่วมลงทุนในอาเซียน ซึ่งไทยมีความสามารถในด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ในขณะที่ฮ่องกงมีความสามารถในการขยายตลาด จึงนับเป็นโอกาสอันดีของไทยต่อไป

    นอกจากนี้ ไทยควรใช้โอกาสจากเขตการค้าเสรีอาเซียนและฮ่องกง (FTA ASEAN & HK) ให้มากขึ้น ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่ให้ความร่วมมือแก่ข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเจรจา และมีพี้นที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของอาเซียน จึงควรใช้โอกาสนี้ในการขยายแนวทางความร่วมมือกับรัฐบาลฮ่องกง โดยเฉพาะด้านการลงทุน โดยกำหนดอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบริการที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจภาพยนตร์ อุตสาหกรรมแฟชั่น เป็นต้น รวมถึงฮ่องกงต้องการพัฒนาการค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งไทยควรใช้โอกาสนี้ในการปรับตัว เพื่อรองรับการค้าดังกล่าวควบคู่กับการขยายตลาดสู่อาเซียนด้วย.

ที่มา-สำนักข่าวไทย

 
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021