บีโอไอปลื้มสิทธิประโยชนน์ดีกว่าคู่แข่ง

by System 31 สค. 2012
Share:

 


บีโอไอปลื้มสิทธิประโยชน์เหนือกว่าคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้าน แต่ชี้อาจเสียเปรียบด้านค่าแรงที่สูงกว่า ด้านรองฯหอการค้าแนะสร้างเชื่อมั่นนักลงทุนต้องลดปัญหาคอรัปชั่นที่ยังเป็นปัญหาหนักสำหรับภาคเอกชนที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะ

  นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยผลการศึกษา “การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย ประจำปี 55” ว่า ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมฯ จำนวน 3,228 ราย ตอบแบบสอบถามกลับมา 414 ราย ส่วนอีก 30 ราย ได้ทำการสัมภาษณ์ในเชิงลึก โดยพบว่าระหว่างปี 55-56 นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่ 65.20% ยังคงต้องการลงทุนในประเทศไทยต่อ เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดภาษีในการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอเป็นส่วนใหญ่ และอีก 31.62% มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมในปี 55 เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ แรงงานที่มีความสามารถและเพียงพอ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับประเทศคู่แข่ง 9 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม พบว่าสิทธิประโยชน์ของบีโอไอ การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีศุลกากร การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ระบบขนส่งไทยเหนือกว่า 9 ประเทศคู่แข่ง แต่สิ่งที่คาดว่าจะเสียเปรียบคือค่าแรงที่เริ่มจะมีความเสียเปรียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านนายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน รัฐบาลต้องลดปัญหาคอรัปชั่นที่ยังเป็นปัญหาหนักมากสำหรับภาคเอกชน เพราะยังต้องมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับข้าราชการและนักการเมือง และรัฐบาลต้องกำหนดยุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมให้ชัดเจน ว่าต้องการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงอย่างไร แต่ก็ยังมีปัญหาที่ทำให้บีโอไอให้การสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวไม่ชัดเจน จึงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานคุณภาพกลุ่มดังกล่าว โรงงาน และบริษัทเอกชนหลายแห่งจึงต้องทำการตั้งวิทยาลัยขึ้นมาสร้างแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมของตนเอง นับว่าเป็นความล้มเหลวของภาครัฐอย่างมากในการส่งเสริมการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020