​เริ่มแล้ว THAIFEX 2016 สุดยอดงานแสดงอุตสาหกรรมอาหารไทย

by smethailandclub 26 พค. 2016
Share:


    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วย หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ ประเทศเยอรมนี จัดพิธีเปิดงานTHAIFEX-World of Food Asia 2016 สุดยิ่งใหญ่ สุดยอดงานแสดงอุตสาหกรรมอาหารระดับนานาชาติของไทย พร้อมประกาศความยิ่งใหญ่อุตสาหกรรมอาหารไทย ตอกย้ำความเป็นครัวโลก วันเปิดเจรจาธุรกิจ 25-27 พ.ค. และวันจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป 28-29 พ.ค. 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า "อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพของไทย ด้วยพื้นฐานประเทศเกษตรกรรม ทำให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรยังมีมาก สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารได้ เป็นรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนในชนบท ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน

          อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จึงสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันสินค้าอาหารของไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 200 ประเทศ โดยมีสินค้าอาหารของไทยหลายรายการมีมูลค่าการส่งออกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกในตลาดโลก

          อาทิ ข้าว ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งแช่แข็งและแปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร คิดเป็นมูลค่าสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป เฉลี่ยมากกว่าปีละ 800,000 ล้านบาท ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งความมั่นคงด้านอาหารของประเทศแล้ว ยังทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการวางนโยบายของภาครัฐ "ครัวไทยสู่ครัวโลก (Kitchen of the World)" มุ่งเน้นการเป็นผู้นำการผลิตอาหารในอาเซียนและขยายช่องทางการลงทุนไปตลาดโลกมากขึ้นนั้นจะเป็นตัวช่วยสำคัญให้เกิดแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยขยายตัวไปได้อีกในอนาคต"

          "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังคงเดินหน้าและมีนโยบายในการผลักดันการส่งออกสินค้าอาหารของไทยรวมทั้งธุรกิจบริการร้านอาหาร ให้ขยายตัวในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น การจัดงาน THAIFEX-World of Food Asia ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน หอการค้าไทย และ โคโลญเมสเซ ประเทศเยอรมนี ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างช่องทาง และโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไทย ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการผลักดันและพัฒนาการขยายการค้าในตลาดศักยภาพใหม่ๆ การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดส่งออกสินค้าตามนโยบายของรัฐบาล จนสินค้าของไทย กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของสังคมโลกในขณะนี้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติม

          ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า "งาน THAIFEX - World of Food Asiaจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการด้านอาหารของประเทศไทย ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหาร และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในเอเชีย

         สำหรับงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,800 บริษัท กว่า 4,600 คูหา จาก38 ประเทศ และมีประเทศเยอรมนีเข้าร่วมในฐานะ Partner Country โดยกรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าชมงานประมาณ150,000 ราย จากนานาประเทศ อาทิ เอเชีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าการสั่งซื้อสินค้าในวันเจรจาธุรกิจและมูลค่าการจำหน่ายปลีก จะไม่ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มดีขึ้น จึงคาดว่าความต้องการสินค้าอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น

          ทั้งนี้ ในส่วนจัดแสดงสินค้าอาหารงานในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่การจัดแสดงงานกว่า 80,000 ตารางเมตร จากเดิม 70,000 ตร.ม. ซึ่งเป็นที่น่าชื่นใจว่าการจัดงานฯ มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ และเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสงานแสดงสินค้าที่ยอดเยี่ยมและเข้มข้นมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารที่เติบโตมากยิ่งขึ้น

         ภายในงานได้แบ่งการจัดแสดงออกเป็นกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์และบริการที่ จัดแสดงภายในงาน อาทิ โซนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสมุนไพรที่รับประทานได้ และอาหารฮาลาล โซนบริการจัดเลี้ยงและธุรกิจบริการด้านอาหาร โซนเทคโนโลยีอาหาร โซนค้าปลีกและ แฟรนไชส์ นอกจากนี้ ภายใต้ THAIFEX-World of Food Asia ยังประกอบด้วยการจัดแสดงกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ World of Seafood, World of Coffee & Tea และ World of Food Service เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาอีกด้วย

          "กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า วันนี้อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีความพร้อมเต็มที่ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยศักยภาพด้านสินค้าอาหารหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไทยยังมีความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมอาหารในรูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

         ตลอดจนภาครัฐเองได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสโดยการสร้างช่องทางในการเจรจาการค้าและธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางการค้ากับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าปัจจัยหลักเหล่านี้จะสามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารไทยได้เติบโตในภูมิภาคเอเชีย และในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพตามนโยบายรัฐบาล "ครัวไทยสู่ครัวโลก : Kitchen of the World" ได้อย่างแน่นอน" นางมาลี กล่าวสรุป

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกและผู้สนใจร่วมชมงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 วันเจรจาธุรกิจวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 18.00 น. และ วันจำหน่ายปลีก สำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ? อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 และอาคาร Impact Exhibition Center Hall 1-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th www.thaitradefair.com และ www.worldoffoodasia.com หรือ สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021