​สรรพากรปรับลดเกณฑ์ตั้งบริษัทขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

by smethailandclub 27 พค. 2016
Share:


    กรมสรรพากรปรับลดหลักเกณฑ์การขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้ และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ สำหรับจำหน่ายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกปี

    นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล กรมสรรพากรได้ปรับลดหลักเกณฑ์ในการขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (VAT Refund For Tourists) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 90) ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 209 

    ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจขอเป็นผู้ประกอบการดังกล่าวได้ง่ายขึ้น โดยหลักเกณฑ์ใหม่กำหนดเพียงว่า ผู้ขออนุมัติเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร (คำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7) โดยมิได้มีการกำหนดเรื่องทุน จดทะเบียนไว้อีกแต่อย่างใด 

    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยยื่นผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านทางสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (กรณีอยู่ในการกำกับดูแล) หรือยื่นผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th/vrt 

    เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กรมสรรพากรจะให้การสนับสนุนในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การให้คำแนะนาพร้อมคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ ป้ายแสดงสัญลักษณ์ VAT Refund For Tourists เป็นต้น และคาดว่าหลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่นี้ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (VAT Refund For Tourists) มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า และสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย”

    หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว โทร. 0-2272-9245 หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD call Center โทร. 1161
Share:

Related Articles

​MBKG ยิ่งให้ ♥ ยิ่งได้ ร่วมต้านภัยโควิด-19 กับโรงพยาบาลศิริราช ปี 2

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) ต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงได้จั..

by SME Thailand.| 16 มิย. 2021

​ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID-19

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021

​รู้ใจ สยายปีกเพิ่มประกันสุขภาพ เปิดตัวแผนคุ้มครองโควิด -19

Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทยเปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการ..

by SME Thailand.| 15 มิย. 2021