​สรรพากรปรับลดเกณฑ์ตั้งบริษัทขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

by smethailandclub 27 พค. 2016
Share:


    กรมสรรพากรปรับลดหลักเกณฑ์การขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้ และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ สำหรับจำหน่ายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกปี

    นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล กรมสรรพากรได้ปรับลดหลักเกณฑ์ในการขอเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (VAT Refund For Tourists) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 90) ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 209 

    ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจขอเป็นผู้ประกอบการดังกล่าวได้ง่ายขึ้น โดยหลักเกณฑ์ใหม่กำหนดเพียงว่า ผู้ขออนุมัติเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร (คำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7) โดยมิได้มีการกำหนดเรื่องทุน จดทะเบียนไว้อีกแต่อย่างใด 

    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยยื่นผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านทางสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (กรณีอยู่ในการกำกับดูแล) หรือยื่นผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th/vrt 

    เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กรมสรรพากรจะให้การสนับสนุนในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การให้คำแนะนาพร้อมคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ ป้ายแสดงสัญลักษณ์ VAT Refund For Tourists เป็นต้น และคาดว่าหลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่นี้ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (VAT Refund For Tourists) มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า และสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย”

    หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว โทร. 0-2272-9245 หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD call Center โทร. 1161
Share:

Related Articles

​ออฟฟิศเมท ชวน SME ช้อปกระเช้าและของขวัญปีใหม่กว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 21 เปอร์เซ็นต์

ออฟฟิศเมท ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ชวน SME องค์กร/บริษัท และนักช้อป ส่งความสุข มอบรอยยิ้มให้ลูกค้าและคนพิเศษของคุณ ด้วยของขวัญและกระเช้าปีใหม่จา..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กระทรวงอุตสาหกรรมเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สะ..

by SME Thailand.| 27 พย. 2020

​กรมการค้าภายในจัด “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” รณรงค์บริโภคข้าวไทย

กรมการค้าภายใน จัดงาน “มหัศจรรย์ข้าวไทย ความภูมิใจแห่งท้องทุ่ง” หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคได้รู้จักพันธุ์ข้าว และทราบถึงคุณประโยชน์ของข้าวไทย พร..

by SME Thailand.| 25 พย. 2020