​ท่องเที่ยว บริการรุ่งดัน GDP SME ไตรมาสแรกปี 2559 โต 5.1%

by smethailandclub 31 พค. 2016
Share:


    นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ SME หรือ GDP SME ในไตรมาสแรก ของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 5.1 นับเป็นการขยายตัว 7 ไตรมาสติดต่อกัน โดยมีมูลค่า 1.49 ล้านล้านบาท โดยสัดส่วน GDP SME ต่อ GDP ของประเทศ ขยับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.3 จากร้อยละ 41.1 ในปี 2558

    ซึ่งการเติบโตของ GDP SME นี้ มาจากการขยายตัวของภาคบริการเป็นสำคัญ ที่โดดเด่นมากคือธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ที่ส่งผลต่อภาคการบริการและภาคการค้า โดยสาขาธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงในไตรมาสแรกของปีนี้ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ส่วนธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้ดี ได้แก่ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจบริการทางการเงิน และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

    และจากการที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเติบโต ภาคการก่อสร้างและภาคการค้า ที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากโครงการลงทุนและมาตรการส่งเสริมต่างๆ จากภาครัฐ สสว. จึงยังคงประมาณการ GDP SME ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 5.0 - 5.5

    ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ในเดือนเมษายน 2559 สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวและขนส่ง (มวลชน) ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากสอดคล้องกับภาวะการท่องเที่ยวที่ดีมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการในภาพรวมจะปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม 2559 เล็กน้อย เนื่องจากการหยุดยาวของธุรกิจในภาคค้าปลีกและภาคบริการบางสาขา 

    ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ในเดือนเมษายน 2559 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคมจากระดับที่ 100.4 มาอยู่ในระดับที่ 95.0 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านยอดจำหน่ายและกำไร ที่ลดลงจากภาคการค้าปลีก โดยเฉพาะในส่วนของค้าปลีกดั้งเดิมและค้าวัสดุก่อสร้าง และการขนส่ง(สินค้า) ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดยาวของธุรกิจในหลายพื้นที่รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วย 

    ในขณะที่ ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลับมีดัชนีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นมากจากปัจจัยของยอดจำหน่ายและกำไร ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจขนส่ง (มวลชน) ที่ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมากอยู่ที่ระดับ 120.4 และ 114.8 ตามลำดับ ส่วนธุรกิจโรงแรม ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 108.6 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ยังคงคึกคัก ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวที่ประชาชนได้มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว ส่วนสาขาธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นลดลงแต่ยังคงมีค่าดัชนีเกินกว่าฐานที่ 100 ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สถานีบริการน้ำมัน ร้านอาหาร ซึ่งการปรับตัวลดลงของดัชนีในเดือนเมษายน ถือเป็นทิศทางปกติ เพราะหลายธุรกิจที่ไม่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวมักจะหยุดยาวเช่นกัน ทำให้รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

    อย่างไรก็ดี สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้านั้น อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า คือ จากที่ระดับ 104.8 ในเดือนมีนาคม 2559 เป็นที่ระดับ 105.4 ในเดือนเมษายน 2559 แสดงว่าผู้ประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นในทิศทางอนาคต

    ดัชนีความเชื่อมั่นของ SME ในภาคการค้าและบริการ (TSSI) ของเดือนเมษายนที่ปรับตัวลดลงนั้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของประเทศ (BSI)  และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ที่ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 95.0 99.6 และ 53.1 ตามลำดับ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันโดยรวมฟื้นตัวค่อนข้างช้า และประชาชนยังคงระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่าย แม้ว่าการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดี และการส่งออกเริ่มฟื้นตัวก็ตาม
 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021