​นักธุรกิจยังไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยแนะรัฐร่วมเอกชนมากขึ้น

by smethailandclub 31 พค. 2016
Share:


     หอการค้าไทยเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นนักธุรกิจ 5 ภาค พบว่า ยังขาดความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน  แนะรัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น และอัดมัดเงินสู่ฐานรากเศรษฐกิจ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้ชะลอตัว

    นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการสรุปผลขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอการค้า 5 ภาค ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวมของหอการค้าไทยอยู่ที่ 42 จุด  ซึ่งนักธุรกิจหอการค้าไทยยังไม่มีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจโดยรวมปัจจุบัน เนื่องจากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของหอการค้าไทยอยู่ที่ 22.8 จุด เนื่องจากยังมีปัจจัยลบจากการส่งออกที่ลดลง เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทั้งการบริโภคในประเทศก็มีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรน้อยลงและมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการกว่าร้อยละ 43.7 เห็นว่า ยอดขายในปัจจุบันแย่ลง  ส่วนร้อยละ 34.8 บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ต้นทุนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง  และร้อยละ  45.6 ตอบว่าแย่ลง

    ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีการเบิกจ่ายงบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะเข้าสู่ระบบในช่วงครึ่งหลังของปี ทำให้นักธุรกิจหอการค้าไทยมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคตสูง โดยมีค่าดัชนีอยู่ที่ 86.1 จุด และประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 3 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5

    อย่างไรก็ตาม  จากการสำรวจหอการค้า 5 ภาคพบว่า ภาคกลาง เป็นภาคที่นักธุรกิจมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสูงสุดมีค่าดัชนีอยู่ที่ 54.2 เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 47.2 มียอดขายเพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น  

    ขณะที่ภาคใต้เป็นภาคที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจสูงสุด เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าการลงทุนของรัฐและเอกชนเริ่มดีขึ้น และการท่องเที่ยวขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยผู้ประกอบการร้อยละ 46.88 เห็นว่าการท่องเที่ยวดีขึ้น รวมทั้งราคายางพาราเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ชาวสวนยางเริ่มมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจมากขึ้น และภาคที่เหลือยังคงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างจากภาคที่กล่าวมาแล้ว 

    ดังนั้น สิ่งที่ต้องการให้รัฐดำเนินการการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เศรษฐกิจไทยไม่ชะลอตัวไปมาก คือ ภาครัฐควรมีการร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น  ภาครัฐควรอัดเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก พร้อมควบคุมราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต กระตุ้นการลงทุนภาครัฐควรมีความชัดเจนและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแต่ละภูมิภาคให้เท่าเทียมกันต่อไป และยังเชื่อว่าเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้  แต่ต้องดูว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้หรือไม่
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021