ครม.ไฟเขียวปรับปรุงมาตรการภาษีกระตุ้นภาคเอกชนลงทุนในประเทศ

by smethailandclub 01 มิย. 2016
Share:

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เผยแพร่ข้อมูลเรื่องการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมลงทุนในประเทศ ระบุว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศให้รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอาคารถาวรขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศและเพิ่มอัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2559

การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศดังกล่าวข้างต้นเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ซึ่งกำหนดให้การลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถหักรายจ่ายได้เป็นจำนวน 2 เท่า โดยปรับปรุงเงื่อนไขในส่วนของทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอาคารถาวรจาก “ต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559” เป็น “ไม่จำเป็นต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ให้เริ่มใช้สิทธิเมื่อได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้แล้ว” ซึ่งจะทำให้การลงทุนในเครื่องจักรและอาคารถาวรขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลาในการติดตั้งหรือก่อสร้างนานกว่าการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ได้รับสิทธิตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ


 
 


 


Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020