เปิดเวที SME Thailand Inno Awards 2016 ค้นหาสุดยอด SME-Startup ไทย

by smethailandclub 07 มิย. 2016
Share:


นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2016 เฟ้นหาสุดยอดเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทย ที่ปั้นธุรกิจจนประสบความสำเร็จด้วยความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม 


นายวินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand, นิตยสาร SME STARTUP, รายการเซียนธุรกิจ, www.smethailandclub.com และสื่อต่างๆ ในเครือ เปิดเผยว่า โครงการประกวด SME Thailand Inno Awards จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ด้วยความร่วมมือจาก พันธมิตรสำคัญ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ  สายเลือดไทยจากทั่วประเทศ ที่นำเอาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสินค้าและบริการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดได้อย่างตรงจุด


“ปัจจุบัน นวัตกรรมมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน คำว่านวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็น การคิดเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด อาจเป็นเรื่องการต่อยอดเพื่อทำให้สินค้าและบริการมีความโดดเด่น มากขึ้น นวัตกรรมยังช่วยในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร ช่วยในด้าน การสร้างแบรนด์ให้มีความเข้มแข็ง แตกต่าง และโดดเด่น เหนือคู่แข่ง หรือช่วยการทำการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่และรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันได้อย่างเหนียวแน่น”


รางวัลจากการประกวดนี้จึงเป็นการเชิดชูและยกย่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่พัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ  โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 10 รางวัล ได้แก่ 

1.    รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ
2.    รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ
3.    รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์
4.    รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle 
5.    รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์    
6.    รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์
7.    รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
8.    รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์
9.    รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
10.    รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
       
นายวินัย กล่าวเสริมว่า “จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชารัฐเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดัน เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เป็นการแสดงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่ชัดเจนว่ารัฐบาล ต้องการเพิ่มบทบาทและความสำคัญของธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจรวมทั้งประเทศ รวมถึงสนับสนุนธุรกิจกลุ่มสตาร์ทอัพ ในการสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ของคนไทยให้กับผู้บริโภคและสังคมมากขึ้น  ซึ่งจะกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต เวลานี้จึงเป็น โอกาสดีสำหรับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยที่จะก้าวออกมาแสดงความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพที่มี เพื่อคว้า โอกาสมากมายที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินและรวมไปถึง สถาบันการศึกษา ทั้งด้านเงินทุน องค์ความรู้ และเครือข่ายทางธุรกิจ” 


“หากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยรายใดประสบความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่เชื่อมั่น ว่าเป็นนวัตกรรมไม่ซ้ำแบบใคร อย่าเก็บความภูมิใจนั่นไว้คนเดียว ทาง SME Thailand อยากจะขอเชิญชวนให้ส่ง ผลงานนั้นเข้าร่วมโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2016 ผู้ชนะในประเภทรางวัลใดรางวัลหนึ่ง จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ SME Thailand Inno Awards 2016 พร้อมรับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการผ่านสื่อในเครือนิตยสาร SME Thailand อีกด้วย” 


“โครงการประกวด SME Thailand Inno Awards ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการมากขึ้นทุกๆ ปี ทางบริษัทฯ คาดว่าในปีนี้จะมีผู้สมัครจากทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 500 ราย และเชื่อว่าจะมีเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพดาวรุ่งแจ้งเกิด จากเวทีนี้แน่นอน และด้วยความร่วมมือจากธนาคารกสิกรไทย ผู้ประกอบการเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุน อย่าง เต็มที่ จนสามารถก้าวขึ้นไปเป็นกลไกลในการผลักดันประเทศต่อไป” นายวินัย กล่าวทิ้งท้าย


ด้านนายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  กล่าวถึงเหตุผลที่เข้า สนับสนุนโครงการ SME Thailand Inno Awards 2016 ว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจำนวนมากเป็นธุรกิจมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปได้ ซึ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบการจะต้องเล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของตนให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้    เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ หรือลดต้นทุนการผลิตลง จึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาว ธนาคารเชื่อมั่นว่านวัตกรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นธนาคารจึงสนับสนุนการจัดประกวด SME Thailand Inno Awards เพื่อส่งเสริมให้เอสเอ็มอีไทยสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา


“ธนาคารกสิกรไทยพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบเอสเอ็มอีในทุกมิติ นอกเหนือจากเรื่องการเงิน เราทำมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การให้ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งรายการทางโทรทัศน์ สัมมนาออนไลน์ ซึ่งเอสเอ็มอีสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จนกลายเป็นนวัตกรรมได้ หรือหากเอสเอ็มอีรายใดต้องการคำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย การออกแบบ การจัดการในโรงงาน ธนาคารฯ ก็พร้อมเป็นตัวกลาง เชื่อมต่อพันธมิตรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆ รวมถึงเครือข่ายธุรกิจเอสเอ็มอีของธนาคารฯ  ซึ่งพร้อมสนับสนุนให้ เอสเอ็มอีนำนวัตกรรมมาใช้สร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจ ส่งผลให้เอสเอ็มอีเข้าถึง แหล่งทุนได้ง่ายขึ้น”


“เอสเอ็มอีไทยมีข้อจำกัดในการทำธุรกิจมากมาย จึงต้องนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อทะลุข้อจำกัดของตัวเองออกไป ให้ได้ นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องคิดขึ้นใหม่ หรือเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่นวัตกรรมอาจเกิดจากการปรับปรุง สิ่งเก่า ๆ ที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิมก็ได้ นอกจากนี้เอสเอ็มอีไทยยังมีโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศใน 
อาเซียน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMVI รวมถึงการค้าชายแดนซึ่งมีแนวโน้มสดใส แต่ก็มีคู่แข่งเยอะ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกนำนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ให้ตัวเอง เพื่อทิ้งห่างคู่แข่งให้มากที่สุด” นายพิภวัตว์ สรุป


ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยท่านใดที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด SME Thailand Inno Awards 2016 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.smethailandclub.com และส่งใบสมัครมาได้ทางอีเมล์ sme_thailand@yahoo.com หรือแฟกซ์มาที่ 02-2701125 หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 เเขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021