พณ.จัดงาน SMART Business Solution for SMEsนำแนวคิดธุรกิจStartupให้ SMEsปรับใช้

by smethailandclub 08 มิย. 2016
Share:

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ตามแนวนโยบายรัฐบาล 'ประเทศไทย 4.0' กำหนดแนวทางส่งเสริมธุรกิจ ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายกลางระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่ม Startup การขยายสู่ธุรกิจต่างประเทศสำหรับกลุ่มธุรกิจ Startup ที่มีศักยภาพ และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ประเดิมจัดงาน “SMART Business Solution for SMEs” วันที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ หวังสร้างการรับรู้และนำแนวคิดธุรกิจ Startup ให้ SMEs ไปปรับใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การเป็น Smart Enterprise และขยายโอกาสทางการตลาด 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งผู้ประกอบการยุคใหม่จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ (Innovation-driven Enterprises/Startup) โดยกลุ่มธุรกิจนี้จะเป็นตัวเร่งสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

บทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ก็คือ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ หรือ Smart Enterprise อย่างครบวงจร ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะถูกผลักดันไปสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  (Startup) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมธุรกิจ Startup ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายกลางระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่ม Startup เพื่อนำเสนอแนวคิดที่นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจ (SMART Business Solution) การขยายสู่ธุรกิจต่างประเทศสำหรับกลุ่มธุรกิจ Startup ที่มีศักยภาพก้าวสู่ตลาดโลก และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วแก่ธุรกิจ Startup 


โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ คือ การจัดงาน SMART Business Solution for SMEs ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ SMEs รับฟังมุมมอง แนวคิด และประโยชน์ของธุรกิจ Startup ตลอดจนการนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ โดยจะมีทั้งการบรรยายและการเสวนาจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Startup ซึ่งจะมาถ่ายทอดการนำเครื่องมือธุรกิจด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ อาทิ  ธุรกิจตลาดซื้อขายบริการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจระบบคลังสินค้าออนไลน์ ธุรกิจระบบบัญชีออนไลน์ ธุรกิจเว็บจัดหางานออนไลน์ ธุรกิจแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการยุคใหม่


นางอภิรดีฯ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ Startup อีก อาทิ การเข้าร่วมงาน TECHSAUCE SUMMIT 2016 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นเวทีด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาค โดยมีทั้งการสัมมนา จัดพื้นที่สำหรับ SMEs ที่ต้องการหาเทคโนโลยีมาเสริมสร้างการประกอบธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนอธุรกิจ การเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยภายในงานกำหนดจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา กิจกรรม Business Matching และกิจกรรม Pitching ให้ธุรกิจ Startup ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 และการจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กลุ่ม Startup ภายในงาน Thailand Innovation & Design Expo 2016 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2559 
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021