รัฐบาลผนึกกำลังภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจเร่งสร้าง -ส่งเสริม SME 4.0

by smethailandclub 09 มิย. 2016
Share:

ผนึกกำลังประชารัฐภาคเศรษฐกิจ หนุนไทยแลนด์ 4.0 นำร่องความเชื่อมโยง รัฐ-การเงิน-มหาวิทยาลัย-ธุรกิจใหญ่-กลาง-เล็ก ในงาน Smart SME Expo 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-3 ก.ค 59 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี พบ ecosystem ใหม่ทางธุรกิจเพื่อ SME ทุกกลุ่ม เร่ง สร้าง นักรบเศรษฐกิจหน้าใหม่ เสริม อาวุธครบมือรอบด้าน และซ่อมให้ธุรกิจฟื้นตัว ร่วมกับการผลักดันผู้ประกอบการใหม่ Innovation และ Creativity สู่การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจยุคใหม่ ตามแนวคิด SME 4.0 พร้อมเป็นทางด่วนสู่ความสำเร็จเพื่อ SME ไทย ดึงศักยภาพผู้ประกอบการร่วมโชว์ธุรกิจไทยเชื่อม SME ต่อยอดสู่สากล 

นางสาว ณรินณ์ทิพ  วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดงาน Smart SME Expo 2016 กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นของ PMG ในการเป็น Total SMEs Solution เป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ SMEs อย่างครบวงจร เราจึงจัดงาน “Smart SME Expo 2016”  ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทางด่วนสู่ความสำเร็จ”  ในครั้งนี้มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME ไทย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สสว. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารทั้งรัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคเอกชนทุกขนาด ตอบโจทย์การสร้าง SME 4.0 โดยเฉพาะ 3 โซนสำคัญที่ตอบโจทย์เรื่อง Digital, Innovation & Creativity และ International

 

งานในครั้งนี้รวบรวม ในการจับคู่ธุรกิจ เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพให้กับ SME ไทย ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการทั้งที่ต้องการเป็น SME Start up และ Tech Start up ซึ่งนับเป็นการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ แบ่งเป็นโซนธุรกิจไว้คับคั่ง 7 โซน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนรับผลิตสินค้า ขายส่งโรงงาน ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ ธุรกิจต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ครบเครื่องทั้งธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ความงาม สุขภาพ ไอที เสริมอาวุธเพื่อการเติมเต็มและต่อยอด แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการช่องทางใหม่ การพัฒนานวัตกรรมให้แก่สินค้าหรือธุรกิจ ด้วยหน่วยงานที่พร้อมให้เข้าถึง และกิจกรรมเสริมความรู้-จับคู่เจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และซ่อมธุรกิจให้ฟื้นตัว จากโครงการและหน่วยงานคลินิกที่ปรึกษา ที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ SME เสมือนขึ้นทางด่วนที่ทำให้ธุรกิจท่านก้าวเหนือคู่แข่งแบบครบเบ็ดเสร็จในงานเดียว ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ดร.สมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่า “SME ยุคใหม่ต้องมีแนวคิดในการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน แม้จะเป็น SME ที่ทำธุรกิจในประเทศ ก็ต้องปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็มีแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) ใช้ระบบการจัดการที่ทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า ซึ่งนำมาปรับใช้กับ SME กลายเป็น SME ในยุค 4.0 ได้ สำหรับงาน Smart SME Expo 2016 ทางกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME มีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SME โดยตรงเข้าไปร่วมจัดแสดงและให้บริการความรู้ภายในงานนี้ด้วย อาทิ NEC และ BSC ” 

 


 
นอกจากทางด้านการผลิตแล้ว ภายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นำเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วย โดย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการใช้งานให้ได้จำนวนมหาศาล สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างตลาดและสร้างโอกาส เพราะช่วยเพิ่มตลาดในการค้าขายบนโลกออนไลน์ให้ใหญ่มากขึ้น และเช่นกันกับที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ด้วย สำหรับ SME ที่จะต้องปรับตัวในยุค 4.0 สามารถที่จะใช้แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ อาทิ นำมาช่วยจัดระบบบัญชี การบริหารสินค้าคงคลัง การรักษาฐานลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดต้นทุน และยังขายสินค้าได้มากขึ้น รวมถึงขยายไปสู่การค้าขายกับต่างประเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย”  


นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  กล่าวว่า  “สสว.มีโครงการพัฒนาและส่งเสริม SME ในทุก Business Life Cycle ได้แก่ 1. การบ่มเพาะ SME ใหม่ที่มีคุณภาพ (กลุ่ม Start up) 2.การสนับสนุนให้ SME ที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว สามารถขยายตัวได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละกิจการ (กลุ่ม Regular) 3. การประคับประคอง SME ที่ประสบปัญหาให้ฟื้นฟูกิจการ (กลุ่ม Turn around) 4.การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ Smart Farmers ให้พัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ SME การพัฒนาของ สสว. เป็นไปตามหลักการของ Thailand 4.0 คือ พยายามให้ SME มีความมั่นคง แข็งแรง และเติบโตได้ โดยเน้นในเรื่อง 1.การนำนวัตกรรมมาปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ 2. ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เช่น อย. เพื่อจะขยายตลาดได้โดยไม่มีข้อจำกัด 3.นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและจำหน่าย   ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อเข้าโครงการต่างๆ ของ สสว. ได้ที่ call center 1301  นอกจากนั้น สสว. ยังมี ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center) เพื่อให้บริการและให้คำปรึกษา แก่ SME ในเขตภูมิภาคอีกด้วย”


คุณณรินณ์ทิพ กล่าวทิ้งท้ายว่า “งาน Smart SME Expo 2016 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีใหญ่ประจำปีที่รวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME ไทย ในการจับคู่ธุรกิจ เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพให้กับ SME ไทย โดยรวบรวมบูธ  ธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคาร สถาบันการเงิน กว่า 1,000 บูธ แบ่งเป็นโซนธุรกิจไว้คับคั่ง 7 โซน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ ตัวแทนรับผลิตสินค้า ขายส่งโรงงาน ผู้ให้บริการตลาดออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ พาณิชย์ หอการค้า และสมาคมแฟรนไชส์ต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย เพลิดเพลินกับร้านค้าจากเหล่าศิลปินดารา คลินิกให้คำปรึกษา เวทีจับคู่เจรจาธุรกิจ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปสัมมนาให้ความรู้ในงาน โดยทั้งหมดในงานนี้ เสมือนเราสร้างทางด่วนที่ทำให้ธุรกิจท่านก้าวเหนือคู่แข่งอย่างครบวงจร เพื่อสอดคล้องกับนโยบายหลักของ PMG ของเราในการเป็น Total SMEs Solution อย่างแท้จริง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี”
 

“SME” ( Small and medium Enterprise) หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นับเป็นชนวนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจขนาดใหญ่ และยังเป็นห่วงโซ่เล็กๆ ที่มีจำนวนมหาศาลก่อให้เกิดการจ้างงาน กระจายการพัฒนาไปสู่ชุมชนได้รวดเร็ว ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและการส่งออก อีกทั้งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ที่นำโดยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นคุณค่าเป็นสำคัญ (Value-base Economy) หมุนตามพลวัตของประเทศที่พัฒนาจาก "Thailand 1.0" ที่เน้นภาคเกษตร ไปสู่ "Thailand 2.0" ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ "Thailand 3.0" ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักในปัจจุบัน ซึ่งต้องเผชิญกับดักความเหลื่อมล้ำ ประเทศรายได้ปานกลาง และความไม่สมดุลของการพัฒนา การมุ่งสู่ "Thailand 4.0" จึงเป็นการค้นหา New Engines of Growth ชุดใหม่ ที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
 
 
 
Share:

Related Articles

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​HP เปิดตัว OMEN พลิกโฉมประสบการณ์ เพิ่มพลังระดับการเล่นเกม

เอชพี ประเทศไทย เปิดตัวเกมมิ่งพอร์ตโฟลิโอในแล็ปท็อป OMEN 16, Victus by HP 16 ที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ OMEN Gaming Hub ในโหมดงานเสมือนจริง (Virtual Event)

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021