มท.เผยโครงการหมู่บ้านละ 2 แสนอนุมัติงบฯลงหมู่บ้านแล้ว 1.4 หมื่นล้านบาท

by smethailandclub 11 มิย. 2016
Share:


ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ (หมู่บ้านละ 2 แสน) อนุมัติงบประมาณลงไปในหมู่บ้านแล้วกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท

 
วันนี้ (11มิ.ย.59) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (คปช.) หรือ โครงการหมู่บ้านละ 2 แสนบาท จำนวน 74,588 หมู่บ้าน ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กำหนดห้วงระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2559 ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้มีการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนงานและห้วงระยะเวลาที่กำหนด ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) มีความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้

1. ทุกหมู่บ้าน (74,588 หมู่บ้าน) ได้มีการประชุมประชาคมและเสนอโครงการให้ “คณะกรรมการระดับอำเภอ” ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) และหน่วยงานทหารในพื้นที่พิจารณาอนุมัติโครงการ และได้มีการอนุมัติโครงการในระดับอำเภอไปแล้ว จำนวน 85,444 โครงการ เป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 14,906,720,511 บาท โดยโครงการทั้งหมดที่เสนอขึ้นมาจากระดับอำเภอ ได้ผ่านความเห็นชอบจากจังหวัด และสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ 1 – 18 แล้วทั้ง 85,444 โครงการ หรือคิดเป็น 100 % โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการด้านสาธารณประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และด้านสังคมตามลำดับ

2. ได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 74,481 หมู่บ้าน เป็นเงิน 14,887,767,332 บาท คิดเป็น 99.80 % ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรอโอนเงินเข้าบัญชี คาดว่าจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านได้ทั้งหมดภายในวันที่ 13 มิถุนายนนี้

 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ เป็นโครงการที่เน้นให้หมู่บ้าน ได้ดำเนินการด้วยตนเองตามแนวทาง “เสนอโดยประชาชน ทำโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน” ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้จังหวัด อำเภอ แจ้งไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้ดำเนินโครงการทุกโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส คุ้มค่า และให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ให้จังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เป็นคณะทำงานลงพื้นที่กำกับติดตามผลการดำเนินโครงการของอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตามภารกิจของส่วนราชการแต่ละแห่ง อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ โดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิดต่อไป

 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021