โพลระบุปชช.53%ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรธน.ฉบับใหม่

by smethailandclub 12 มิย. 2016
Share:

“รัฐธรรมนูญ” เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีไว้รับรองสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ของประชาชนและเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังเป็นเครื่องกำหนดทิศทางในการดำเนินการบริหารประเทศของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน สำรวจระหว่างวันที่ 6-11 มิถุนายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่าประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไร?

อันดับ 1    ไม่รู้    53.30%เพราะ  ไม่ค่อยได้ติดตามข่าว  ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ที่ชัดเจน  เป็นเรื่องเข้าใจยากฯลฯ
อันดับ 2    รู้    46.70%คือ  เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีความสำคัญต่อประชาชนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ คือ

อันดับ 1    สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรมเท่าเทียม    78.39%
อันดับ 2    บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ประเทศชาติมีเสถียรภาพ มั่นคง     72.71%
อันดับ 3    รัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ที่เป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ    66.37%
อันดับ 4    การเลือกตั้งและความเป็นประชาธิปไตย    62.44%
อันดับ 5    ได้รับการดูแลด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ ฯลฯ    61.08%


เมื่อถามว่าประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุเรื่องสิทธิเลือกตั้งของประชาชนไว้อย่างไร?

อันดับ 1    ไม่รู้    81.22%เพราะ  ยังไม่มีใครหรือหน่วยงานใดที่มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างชัดเจน ไม่ได้สนใจติดตาม ฯลฯ
อันดับ 2    รู้    18.78%คือ  คนไทยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ฯลฯ

เมื่อถามว่าจากที่รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปประเทศ ประชาชนรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลมีการปฏิรูปเรื่องอะไร
         
อันดับ 1    ไม่รู้    56.35%เพราะ  ไม่ค่อยได้ติดตามข่าว สนใจเรื่องปากท้องมากกว่า  สื่อไม่ค่อยนำเสนอข่าวเรื่องนี้เท่าที่ควร ฯลฯ 
อันดับ 2    รู้        43.65%โดยประชาชนรู้ว่ารัฐบาลมีการปฏิรูป  เรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม การเมือง การบริหารประเทศ ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด  จัดระเบียบสังคม ฯลฯ
          

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างไร?

อันดับ 1    เหมือนเดิม    50.51%เพราะ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องพัฒนาหลายด้าน ต้องใช้เวลา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 2    ดีขึ้น    36.55%เพราะ   การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จะช่วยให้ประเทศดีขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ฯลฯ
อันดับ 3    แย่ลง    12.94%เพราะ  นักการเมืองมุ่งแต่สนใจผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาภายหลัง กังวลว่าบ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายอีก ฯลฯ
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021