ครบ 2 ปีคสช. ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นด้านศก. 5.07คะแนนจากเต็ม10

by smethailandclub 13 มิย. 2016
Share:

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจเรื่อง "“ความเชื่อมั่นประเทศไทยหลังครบ 2 ปี คสช.” ครบ 2 ปีประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพประเทศไทยลดลงในทุกด้านโดยเชื่อมั่นด้านการแข่งขันกับประเทศในอาเซียนมากที่สุด ขณะที่เชื่อมั่นด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดโดยด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายมีความเชื่อมั่นลดลงมากที่สุด


กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นประเทศไทยหลังครบ 2 ปี คสช.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,166 คน พบว่า 

ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยในภาพรวม 4.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ลดลงจากผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.44 คะแนน โดยเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด (5.12 คะแนน) รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ (5.07 คะแนน) ขณะที่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คะแนนน้อยที่สุด (4.78 คะแนน)

เมื่อแยกพิจารณาจากด้านที่ได้ความเชื่อมั่นมากที่สุดไปน้อยที่สุดพบว่า ความเชื่อมั่นด้านการเมืองในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 5.12 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน  0.50 คะแนน (5.62 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน/คสช. (5.73 คะแนน) ขณะที่ตัวชี้วันที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น (4.44 คะแนน)

ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 5.07 คะแนนลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.30 คะแนน (5.37 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน (5.80 คะแนน) ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านฐานะการเงินของประเทศ (4.64 คะแนน)

ความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.52 คะแนน (5.30 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.39 คะแนน) ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
(4.50 คะแนน)
 
Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021