ครบ 2 ปีคสช. ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นด้านศก. 5.07คะแนนจากเต็ม10

by smethailandclub 13 มิย. 2016
Share:

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจเรื่อง "“ความเชื่อมั่นประเทศไทยหลังครบ 2 ปี คสช.” ครบ 2 ปีประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพประเทศไทยลดลงในทุกด้านโดยเชื่อมั่นด้านการแข่งขันกับประเทศในอาเซียนมากที่สุด ขณะที่เชื่อมั่นด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดโดยด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายมีความเชื่อมั่นลดลงมากที่สุด


กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นประเทศไทยหลังครบ 2 ปี คสช.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,166 คน พบว่า 

ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยในภาพรวม 4.99 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ลดลงจากผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.44 คะแนน โดยเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด (5.12 คะแนน) รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจ (5.07 คะแนน) ขณะที่ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมได้คะแนนน้อยที่สุด (4.78 คะแนน)

เมื่อแยกพิจารณาจากด้านที่ได้ความเชื่อมั่นมากที่สุดไปน้อยที่สุดพบว่า ความเชื่อมั่นด้านการเมืองในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 5.12 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน  0.50 คะแนน (5.62 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านความสามารถในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน/คสช. (5.73 คะแนน) ขณะที่ตัวชี้วันที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น (4.44 คะแนน)

ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 5.07 คะแนนลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.30 คะแนน (5.37 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน (5.80 คะแนน) ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านฐานะการเงินของประเทศ (4.64 คะแนน)

ความเชื่อมั่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 คะแนน ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน 0.52 คะแนน (5.30 คะแนน) โดยตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.39 คะแนน) ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 
(4.50 คะแนน)
 
Share:

Related Articles

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020