MFC จับมือ บจ.ไพร์ม แปซิฟิก อิคิวตี้ ร่วมบริหารจัดการกองทรัสต์ PE TrustหนุนธุรกิจตSMEs

by smethailandclub 14 มิย. 2016
Share:นางสาวณัฐรา ลีนะวัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ นายรีวิน เพทายบรรลือ กรรมการบริหาร บริษัท ไพร์ม แปซิฟิก อิคิวตี้ จำกัด ร่วมมือ 'บริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust)' เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน 
          
นางสาวณัฐรา ลีนะวัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า MFC มีความต้องการที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการสนับสนุนทางการเงินต่อกลุ่มธุรกิจ SMEs โดยบริษัทพร้อมรับหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ที่ผ่านมา MFC เป็นผู้ริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครบวงจร สำหรับกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ถือได้ว่าเป็นการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากการลงทุนในรูปแบบกองทุน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ลงทุนในกิจการที่อยู่ระหว่างการบ่มเพาะก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย PE Trust จะให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนแก่กิจการเป้าหมาย และการบริหารปรับปรุงระบบงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกิจการเป้าหมายมีผลประกอบการที่ดี มีระบบงานรัดกุมโปร่งใส เพื่อความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป 
          
นายรีวิน เพทายบรรลือ กรรมการบริหาร บริษัท ไพร์ม แปซิฟิก อิคิวตี้ จำกัดหรือ PPE เปิดเผยว่า บริษัทเป็น ผู้ชำนาญด้านการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โดยที่มีพอร์ตการลงทุนทั่ว ทั้งภูมิภาค Southeast Asia หลักการคัดเลือกการลงทุนของ PPE คือจะเลือกลงทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพสูงและสามารถโตแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่ในช่วงแรกของการจัดตั้งของบริษัท (Start-Up) จนถึงช่วงที่ธุรกิจนั้นต้องการเงินทุนในการขยายกิจการ (Growth Capital) โดยที่ PPE จะเข้าไปร่วมลงทุนและเข้าไปมีบทบาทในการช่วยบริหาร เพื่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตามหลักธรรมมาภิบาล ทั้งนี้บริษัทยังมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทกองทุนต่างๆในอเมริกาและยุโรป ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางที่ดีที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาบริษัทที่ทางกลุ่มได้ร่วมทุนไว้ให้เจริญเติบโตไปเป็นธุรกิจระดับโลกต่อไป นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทยังมีประสบการณ์ที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรชั้นนำระดับโลกและระดับภูมิภาค มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นวาณิชธนกิจ การเงิน การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธองค์กร เป็นต้น ความร่วมมือกับ MFC ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่บริษัทจะนำความรู้ ประสบการณ์ที่มีต่างๆมาถ่ายทอด แนะนำ และช่วยเหลือเพื่อให้กิจการเป้าหมายประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาไปเป็นธุรกิจชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป
          
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจการสนับสนุนด้านเงินทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย Private Equity บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ หมายเลข 0-2649-2434-5 หรือ E-Mail: siamvcpe@mfcfund.com


 


Share:

Related Articles

​TQM มอบเงินสมทบทีมแพทย์สมุทรสาครสู้ภัยโควิด-19 พร้อมผนึก 2 แอปฯ ให้ลูกค้าปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสมทบกองทุน ‘คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย Covid-19’ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รพ.สนาม และช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้า..

by SME Thailand.| 20 มค. 2021

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021