ไทยพาณิชย์ ผนึกเครือข่ายภาคีประชารัฐ จัดงาน SME Expo Spring Up Thailand

by smethailandclub 16 มิย. 2016
Share:

ไทยพาณิชย์ ผนึกเครือข่ายภาคีประชารัฐ จัดงาน SME Expo Spring Up Thailand มหกรรมรวมพลังสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ นำทีมสานพลังประชารัฐ จับมือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน กว่า 200 องค์กร จัดงาน “SME Expo Spring Up Thailand เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ” มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ           ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไว้มากที่สุด รวบรวมทุกคำตอบสำหรับเอสเอ็มอีในทุกช่วงธุรกิจไว้อย่างครบวงจร รวมถึงโซนของ Tech StartUp ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และโซนของ Social Enterprise พร้อมกันนี้ได้ยกขบวนกูรูกว่า 60 ท่านที่มามอบความรู้และแบ่งปันประสบการณ์บนเวทีสัมมนาตลอด 4 วัน อัดแน่นด้วยสาระประโยชน์ที่เอ็สเอ็มอีไม่ควรพลาด พร้อมจัดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นำร่องกรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 7 -10 กรกฎาคม 2559 ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เตรียมเดินสายจัดงาน 3 หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ อุดรธานี เชียงใหม่ และหาดใหญ่ เพื่อมอบโอกาสและเติมเต็มความรู้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแกร่งละยั่งยืน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานร่วมคณะทำงานส่งเสริม SMEs & StartUp และ Social Enterprise  ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาลชุดปัจจุบันมีแนวนโยบายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานรากที่มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงนำมาสู่การรวมตัวสานพลังประชารัฐระหว่างองค์กรภาครัฐ และ องค์กรภาคเอกชน ที่จะร่วมกันให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในด้านต่างๆ ซึ่งความร่วมมือที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีผ่านโครงการพี่ช่วยน้อง (Big Brother) โดยให้องค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทั้งด้านความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพ เป็นต้น โดยวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ หนึ่งในภาคีสานพลังประชารัฐได้ริเริ่มการจัดงาน “SME Expo Spring Up Thailand  เสริมแกร่ง SME ไทย ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ” และยังเป็นผู้นำในการผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรกว่า 200 แห่ง จัดมหกรรมอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้  

    นายวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand ในครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวที่ปรึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีไว้มากที่สุดกว่า 100 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน เพื่อเป็น One Stop Service ภายใต้แนวความคิด Total Business Solutions ประกอบไปด้วย 7 โซน เริ่มตั้งแต่ โซนที่ 1 Business Takeoff – ที่ปรึกษาด้านการเริ่มต้นและวางแผนธุรกิจแบบครบวงจร โซนที่ 2 Financial – ที่ปรึกษาด้านการเงิน ภาษี และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ โซนที่ 3 Productivity – ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต โซนที่ 4 Innovation – ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม เพื่อจุดประกายและต่อยอดธุรกิจ โซนที่ 5 Marketing - ที่ปรึกษาด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ และช่องทางการขาย โซนที่ 6 Connectivity – ที่ปรึกษาด้านการค้าและการส่งออกสู่ตลาดโลก โซนที่ 7 Logistics – ที่ปรึกษาด้านการขนส่ง การนำเข้าและการส่งออก เป็นการรวบรวมทุกคำตอบไว้อย่างครบถ้วนในงานเดียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งสำหรับผู้ประกอบการเอ็สเอ็มอี, กลุ่ม StartUp, และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจอย่างหลากหลาย อาทิ นิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐ โซน Meet The Expert พบที่ปรึกษามืออาชีพ การเปิดเวทีสัมมนาให้ความรู้จากกูรู 60 ท่าน กว่า 30 หัวข้อ การจับคู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ การเสนอแผนธุรกิจ และกิจกรรม Workshop อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดธุรกิจกับร้านค้า ในลักษณะ Business to Business (B2B) กว่า 100 ร้านค้า ประกอบด้วย แฟรนไชส์ ตัวแทนจำหน่าย โรงงานรับจ้างผลิต (OEM)

ทั้งนี้ได้กำหนดที่จะจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand ใน 4 หัวเมืองใหญ่โดยได้รับการสนับสนุนในเรื่องพื้นที่จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำร่องครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ณ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และจะส่งต่อโอกาสและความรู้ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ตามหัวเมืองใหญ่ต่อไป โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ภาคเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้จัดขึ้นที่ หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเปิดมุมมอง เติมเต็มความรู้ และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เอสเอ็มอี StartUp และกลุ่ม Social Enterprise จากทั่วประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการเสริมศักยภาพ ต่อยอดธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
    
“ต้องขอขอบคุณพันธมิตรเครือข่ายภาคีประชารัฐทั้ง 200 องค์กร ที่ได้ร่วมมือร่วมใจให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้งาน SME Expo Spring Up Thailand ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็น Total Business Solutions สำหรับทุกช่วงจังหวะของธุรกิจ โดยคาดว่างานที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร จะมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีความต้องการทำธุรกิจเข้าร่วมงานตลอดทั้ง 4 วัน จำนวนไม่ตำกว่า 20,000 คน  และในต่างจังหวัดอีกกว่า 30,000 คน”     
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020