ยอดจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล5เดือนปีนี้ลดลง2%เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

by smethailandclub 17 มิย. 2016
Share:

นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศจำนวน 4,366 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 3,987 ราย โดยเพิ่มขึ้น 379 ราย คิดเป็น 10% สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2559 มีจำนวน 971 ราย เพิ่มขึ้น 74 ราย คิดเป็น 8% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 โดยธุรกิจที่        เลิกสูงสุด คือ ธุรกิจค้าสลาก จำนวน 144 ราย คิดเป็น 15% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เลิกเนื่องจากธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการ
    
•  มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 18,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6,293 ล้านบาท คิดเป็น 50% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 12,480 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 1,241 ล้านบาท คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งมีจำนวน 17,532 ล้านบาท
    
•  ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 498 ราย   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 241 ราย ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการจำนวน 131 ราย ธุรกิจขายส่งเครื่องจักร จำนวน 122 ราย และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 107 ราย
    
•  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น 1,321,897 รายมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 20.08 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน   637,206 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.66 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 455,022 ราย บริษัทมหาชนจำกัด  1,129 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 181,055 ราย    
    
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อมองในภาพรวมของการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-พ.ค.) มีจำนวน 25,876 ราย ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2558 (ม.ค.- พ.ค.) ซึ่งมีจำนวน 26,396 ราย โดยลดลง 520 ราย คิดเป็น 2% แต่อย่างไรก็ตาม กรมคาดว่าจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในช่วง 7 เดือนหลังของปีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ โดยกำหนดให้นิติบุคคลที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจำนวน 2 เท่า และกรมสรรพากรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่ทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาเปลี่ยนมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสอดคล้องกับนโยบายบัญชีเดียวของกระทรวงการคลังซึ่งจะส่งผลให้มีสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ คือระหว่าง 60,000 -65,000 ราย นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและชี้นำการลงทุนให้กับภาคเอกชนที่สำคัญจะมีส่วนเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ในปีนี้
 
Share:

Related Articles

​กรมเจรจาฯ เตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดงาน “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” เป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​SEAC รีเฟรมธุรกิจ รับมือหลังวิกฤต ปรับมุมคิดพลิกมุมมองด้วย Outward Mindset

ผลจากวิกฤตการณ์ช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าอนาคตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ยาก ไม่มีใครมีคำตอบแน่ชัด สิ่งที่ทำได้คือการโอบกอดความไม่แน่นอน แล้วปรับตัวให้..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​ม.อ. - SME D Bank – ก.อุตฯ วช. ร่วมติดปีกเอสเอ็มอีด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

ม.อ. SME D Bank ก.อุตฯ และ วช.ผนึกกำลังจัดมหกรรม"BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืนInnovation bazaar" ครั้งที่ 2 เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย นำผล..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020