คนไทย 53.6%ระบุหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6 เดือนมีความเป็นประชาชนอาเซียนระดับปานกลาง

by smethailandclub 20 มิย. 2016
Share:


คนไทย 87.3% ระบุหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมา 6 เดือน พบเห็นแรงงานต่างด้าวมากขึ้น73.1% เห็นว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนทำให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทและมีอำนาจต่อรองประชาคมโลกมากขึ้น53.6 % มีความเป็นประชาชนอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่อยากใช้เงินสกุลเดียวกันในอาเซียนพร้อมระบุอยากจะไปเที่ยว ประเทศสิงคโปร์ ลาว เวียดนาม


กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ คนไทยคิดเห็นอย่างไร หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครบ 6 เดือน ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,132 คน พบว่า
    
หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาครบ 6 เดือน สิ่งที่คนไทยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดร้อยละ 87.3  คือ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแสดงตัวมากขึ้น/พบเห็นแรงงานต่างด้าวมากขึ้น  รองลงมาร้อยละ 78.2 คือ มีการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศสมาชิกเมื่อประเทศในกลุ่มอาเซียนเกิดภัยพิบัติ และ ร้อยละ 74.5 คือ มีการแข่งขันทางด้านอาชีพมากขึ้น 
    
เมื่อถามว่าในอนาคตหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ประชาคมอาเซียนจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน/การทำงานมากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชนร้อยละ 42.6 ระบุว่า เข้ามามีบทบาทปานกลาง รองลงมาร้อยละ 32.2 ระบุว่าเข้ามามีบทบาทมากถึงมากที่สุด    และร้อยละ 25.1 ระบุว่า เข้ามามีบทบาทน้อยถึงน้อยที่สุด    
    
ส่วนประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ประชาชนอยากจะไปมากที่สุดร้อยละ 32.9 คือ ประเทศสิงคโปร์ รองลงมาร้อยละ 19.6 คือประเทศลาว และร้อยละ 13.0 คือประเทศเวียดนาม 
    
สำหรับความเห็นต่อการอยากใช้เงินสกุลเดียวกันทั้ง 10 ประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน เหมือนเงินสกุลยูโร ในสหภาพยุโรป นั้น ประชาชนร้อยละ 58.8 ระบุว่าไม่อยากใช้เงินสกุลเดียวกัน ขณะที่ร้อยละ 33.7 ระบุว่าอยากใช้ ที่เหลือร้อยละ 7.5 ระบุว่า ไม่แน่ใจ    
    
เมื่อถามถึงความรู้สึกต่อความเป็น“เป็นประชาชนของอาเซียน” หรือ “มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในประชาคมอาเซียน” พบว่า ร้อยละ 53.6 มีความรู้สึกระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 24.7 มีความรู้สึกอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 21.7 มีความรู้สึกอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
    
สุดท้ายเมื่อถามว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะทำให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญและมีอำนาจต่อรองกับประชาคมโลก มากขึ้นใช่หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 73.1 ระบุว่า “ใช่” ขณะที่ร้อยละ 14.4 ระบุว่า “ไม่ใช่” ที่เหลือร้อยละ 12.5 ระบุว่า “ ไม่แน่ใจ” 
     
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020