คนไทย 53.6%ระบุหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6 เดือนมีความเป็นประชาชนอาเซียนระดับปานกลาง

by smethailandclub 20 มิย. 2016
Share:


คนไทย 87.3% ระบุหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมา 6 เดือน พบเห็นแรงงานต่างด้าวมากขึ้น73.1% เห็นว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนทำให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทและมีอำนาจต่อรองประชาคมโลกมากขึ้น53.6 % มีความเป็นประชาชนอาเซียนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่อยากใช้เงินสกุลเดียวกันในอาเซียนพร้อมระบุอยากจะไปเที่ยว ประเทศสิงคโปร์ ลาว เวียดนาม


กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ คนไทยคิดเห็นอย่างไร หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครบ 6 เดือน ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,132 คน พบว่า
    
หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาครบ 6 เดือน สิ่งที่คนไทยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดร้อยละ 87.3  คือ แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแสดงตัวมากขึ้น/พบเห็นแรงงานต่างด้าวมากขึ้น  รองลงมาร้อยละ 78.2 คือ มีการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศสมาชิกเมื่อประเทศในกลุ่มอาเซียนเกิดภัยพิบัติ และ ร้อยละ 74.5 คือ มีการแข่งขันทางด้านอาชีพมากขึ้น 
    
เมื่อถามว่าในอนาคตหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ประชาคมอาเซียนจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน/การทำงานมากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชนร้อยละ 42.6 ระบุว่า เข้ามามีบทบาทปานกลาง รองลงมาร้อยละ 32.2 ระบุว่าเข้ามามีบทบาทมากถึงมากที่สุด    และร้อยละ 25.1 ระบุว่า เข้ามามีบทบาทน้อยถึงน้อยที่สุด    
    
ส่วนประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ประชาชนอยากจะไปมากที่สุดร้อยละ 32.9 คือ ประเทศสิงคโปร์ รองลงมาร้อยละ 19.6 คือประเทศลาว และร้อยละ 13.0 คือประเทศเวียดนาม 
    
สำหรับความเห็นต่อการอยากใช้เงินสกุลเดียวกันทั้ง 10 ประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน เหมือนเงินสกุลยูโร ในสหภาพยุโรป นั้น ประชาชนร้อยละ 58.8 ระบุว่าไม่อยากใช้เงินสกุลเดียวกัน ขณะที่ร้อยละ 33.7 ระบุว่าอยากใช้ ที่เหลือร้อยละ 7.5 ระบุว่า ไม่แน่ใจ    
    
เมื่อถามถึงความรู้สึกต่อความเป็น“เป็นประชาชนของอาเซียน” หรือ “มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในประชาคมอาเซียน” พบว่า ร้อยละ 53.6 มีความรู้สึกระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 24.7 มีความรู้สึกอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 21.7 มีความรู้สึกอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
    
สุดท้ายเมื่อถามว่าการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะทำให้ภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญและมีอำนาจต่อรองกับประชาคมโลก มากขึ้นใช่หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 73.1 ระบุว่า “ใช่” ขณะที่ร้อยละ 14.4 ระบุว่า “ไม่ใช่” ที่เหลือร้อยละ 12.5 ระบุว่า “ ไม่แน่ใจ” 
     
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021