มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559วันที่ 17-21ส.ค.นี้ เสนอผลงาน9ธีมรวมทั้งSME

by smethailandclub 20 มิย. 2016
Share:

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2559 [Thailand Research Expo 2016] ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 'วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ' เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภายในงานจัดแสดงภาคนิทรรศการสื่อถึงพระอัจฉริยภาพทางการวิจัยที่พระองค์ทรงนำองค์ความรู้มาสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนามาเป็นผลงานเพื่อประโยชน์สุขกับพสกนิกรไทย โดยจัดแสดงในรูปแบบ "ศูนย์การเรียนรู้" 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และ ส่งเสริมอาชีพ
          
นอกจากนี้ภายในงานจะนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศมากกว่า 500 ผลงาน โดยในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานใน 9 Theme ได้แก่ 1. งานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร 2. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคอุตสาหกรรม 4. ธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5. สุขภาพ การแพทย์ สังคมผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 6. การอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปกรรม และการศึกษา 7. การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการพัฒนาชุมชน 8. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ 9. งานวิจัยเพื่อรองรับการสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ไฮไลท์งานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิ งานวิจัยเชิงศิลปะ การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ งานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต งานวิจัยเพื่อพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และจัดให้มีการประชุมสัมมนาที่น่าสนใจมากกว่า 100 หัวเรื่อง อาทิ สัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 5 เป็นต้น
          
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.thและ www.nrct.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
Share:

Related Articles

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020

​​กสอ. จัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เปิดเวทีให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตหาเทคโนโลยีใหม่เสริมทัพ

งานโพรแพ็ค เอเชีย ปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมชมงานกว่า 23,000 คน หวังใช้งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นทางลัดพัฒนาธุรกิจ ชี้ไฮไลท์สำคัญปีนี้เน้นจัดแสดง..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020