ก.อุตฯจับมือทีดีอาร์ไอนำผู้ประกอบการแฟชั่นไทยทำธุรกิจในเมียนมาร์

by smethailandclub 20 มิย. 2016
Share:

กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาทภายในปี 2560 ซึ่งเพิ่มจากปี 2558 ที่มีมูลค่า 6.2 แสนล้านบาท โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เข้มแข็ง และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก เพื่อยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับ 1 ของอาเซียน

เมียนมาร์ เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพสูงทางการค้าและการลงทุน สืบเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง และการพัฒนาทางการเมืองที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2559-2563 เมียนมาร์เป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุดถึงร้อยละ 8.3 ในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหมด

แม้ว่าผู้ประกอบการไทยส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้เข้าไปเชื่อมโยงด้านการตลาด และการผลิตในเมียนมาร์แล้ว แต่ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ผู้ประกอบการบางส่วนไม่เห็นโอกาสทางธุรกิจในเมียนมาร์  ขาดข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจ หรือสนใจเข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาร์ แต่ไม่รู้ช่องทางในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ

 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมจึงร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการเมียนมาร์ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้เห็นโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในเมียนมาร์ด้วยตนเอง

ในกิจกรรมนี้ ผู้ประกอบการไทยจะได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานด้านการลงทุนและการค้าในเมียนมาร์  ผู้ประกอบการเมียนมาร์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น  ผู้กระจายสินค้า  ตลอดจนธนาคารไทย  เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้เห็นโอกาสทางธุรกิจในเมียนมาร์ด้วยตัวเอง ตลอดจนได้ทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบตลอดจนข้อควรระวังต่างๆ ในการทำธุรกิจในเมียนมาร์  

 ผู้ประกอบการไทยที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑล หรือคุณนริศ โทรศัพท์:  02 718 5460  ต่อ 521 และ 509 หรือโทรศัพท์มือถือ: 099 979 9546 และ 088 630 0707 หรือ อีเมล์: monthon@tdri.or.th , naris@tdri.or.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่สมัครก่อนเนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด


Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020