ก.อุตฯ ชูงาน 'Thailand Industry Expo 2016' ติดปีก Start Up SMEs

by smethailandclub 25 มิย. 2016
Share:

กระทรวงอุตสาหกรรม ชูงาน “Thailand Industry Expo 2016” ติดปีก Start Up SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมาย New S-Curve บนแนวคิดบูรณาการในรูปแบบของ IOT

กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาล “ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) พร้อมเดินหน้ายกระดับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเติบโต อย่างยั่งยืน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดงาน Thailand Industry Expo 2016 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกกำลัง พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่ม SMEs และ วิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม นำเสนอแนวคิดหลากหลายภายในงาน

โดยปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง “ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้แปลงนโยบายดังกล่าวมาสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ที่ มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งนโยบายหลักจะเน้นตอบโจทย์เทรนด์อุตสาหกรรมโลก เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศให้ก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ควบคู่กับการบูรณาการในรูปแบบของ IOT (Internet Of Things) เพื่อจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างมีระบบ เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อแข่งขันในตลาดสากล นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังเดินหน้าเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ แบบองค์รวม อาทิ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ ตลอดจนดึงผู้ประกอบการรายใหญ่จากหลากหลายคลัสเตอร์มานำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จ และจุดประกายพลังสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในระดับสากลได้ต่อไป

การจัดงาน “Thailand Industry Expo 2016 เป็นการนำเสนอภายใต้แนวคิด “ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต” Thailand Industry 4.0 Next Challenge towards Sustainable Future เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยพร้อมภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ต่อการนำประเทศก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอดทั้ง 6 วันของจัดงานไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน และคาดว่าจะมียอดการใช้จ่ายจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการรวมกว่า 500 ล้านบาท

 

 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกโซนต่าง ๆ ได้แก่
• Royal Pavilion: นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด “หลักคิด สู่หลักปฏิบัติ สู่การสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”


• Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion:
เป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand Industry 4.0 พร้อมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย S–Curve ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม โดยการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Showcase) จากผู้ประกอบการขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่แสดงศักยภาพทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยที่ต่อยอดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ


• Incubation Area:
เป็นการจัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการจัดฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้สนใจทั่วไป เช่น อาหาร ขนม ของว่าง ของที่ระลึก ฯลฯ

• Fashion Districts:
การตกแต่งพื้นที่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละย่านการค้า โดยดึงจุดเด่นของพื้นที่ต่างๆ มาตกแต่งให้สวยงาม จำนวน 6 ย่าน ได้แก่ ผ้าไหมปักธงชัย จ.นครราชสีมา ย่านการค้ามีนบุรี ศูนย์การค้าเทอมินัล 21 ตลาดนัดสวนจตุจักร ย่านการค้าสำเพ็ง และสยามสแควร์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสามารถชมและช้อปได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบ และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ตลอดการจัดงานอีกด้วย


• Young Innovation and Creative:
เป็นโซนพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยได้มานำเสนอความคิดศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยออกแบบและตกแต่งให้เหมือน ตลาดนัดรถไฟที่มีบรรยากาศสบายๆ เหมาะสำหรับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่มาเที่ยวงาน

• SMEs Categories by product:
การออกร้านของธุรกิจ SMEs โดยแบ่งโซนตามประเภทของสินค้า เช่น เสื้อผ้า, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องประดับ ฯลฯ

• OTOP Categories by regions:
การออกร้านของผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยแบ่งตามภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้

• MOI Clinic:
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาทางธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 22 หัวข้อ

• สัมมนาวิชาการ:
การจัดงานสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจมากกว่า 90 หัวข้อ

 
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020