ถอดรหัสการค้าอาเซียนสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จตลาดอาเซียนและเอเชียใต้

by smethailandclub 25 มิย. 2016
Share:

พาณิชย์จัดโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างเครือข่ายทางการค้า มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน 

นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ      กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเปิดงานในพิธีเปิดโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ดำเนินงานโดย ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่             23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ว่าประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆ ของอาเซียน โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 4 เดือนแรก(มกราคม – เมษายน)ของปี 2559 หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)อย่างเป็นทางการ  มีมูลค่าการค้ารวม 2.97 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ทั้งนี้แยกเป็นการส่งออกของไทยไปอาเซียนมีมูลค่า 1.81 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการนำเข้าจากอาเซียน มีมูลค่า 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแรงกระตุ้นและปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ของภาครัฐในการสนับสนุนการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ มากขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน สร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ไทยไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิเช่น เอเชียใต้ โดยเฉพาะอินเดียที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 9 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีน ญี่ปุ่น มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี รวมถึงโอกาสในการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดบังกลาเทศ ศรีลังกา ภูฎาน และเนปาล

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ภาษีอากรภายใต้กรอบความตกลง AEC/FTA การยื่นขอเอกสารใบรับรอง/ใบอนุญาตทางการค้าระหว่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการของตลาด จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมก้าวสู่ระดับแนวหน้า และสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน

รูปแบบการจัดสัมมนาประกอบด้วยการจัดสัมมนา เน้นฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ สิทธิประโยชน์ทางการค้า และระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรอง / ใบอนุญาตของหน่วยงานภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และให้ความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การค้าชายแดน การค้าผ่านแดน เช่น ใบอนุญาตที่สำคัญจากหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาด

กิจกรรมภายในงาน OSEC Clinic บริการให้คำแนะนำ คำปรึกษาจากหน่วยงานราชการและเอกชน แก่ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ณ บริเวณด้านในห้องสัมมนา 
 
นายมาตยวงศ์ อมาตยกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวสรุปว่าการจัดงาน One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic มีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างเครือข่ายทางการค้า มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน โดยในปีนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://onestopservice.ditp.go.th
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021