สศอ.เตรียมทยอยลดภาษีสินค้าไอทีเริ่ม 1 ก.ค.นี้

by smethailandclub 27 มิย. 2016
Share:

ไทย - สมาชิก ITA ได้ข้อสรุปทยอยลดภาษีสินค้าไอที เริ่ม 1 กรกฎาคม 2559 อาทิ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักร ส่วนประกอบอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. เปิดเผยว่า สศอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมศุลกากร คัดเลือกสินค้าไทยที่จะร่วมลดและยกเลิกภาษี ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITA ซึ่งเป็นความตกลงฉบับใหม่ที่ขยายขอบเขตการลดภาษีตามกรอบความร่วมมือของ องค์การการค้าโลก โดยไทยและสมาชิก ITA จะต้องลดและยกเลิกภาษีสินค้าไอทีจำนวน 201 รายการภายในปี 2562 เบื้องต้นจะเริ่มทยอยลดภาษีสินค้าไอทีในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เซมิคอนดัคเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ เครื่องจักรและส่วนประกอบที่ใช้สำหรับผลิตแผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
        

นอกจากนี้  ยังมีสินค้าไอทีบางกลุ่มของไทยที่ต้องขยายเวลาการยกเลิกภาษีสินค้าไอทีออกไป เป็นปี 2564 อาทิ แผงคอนโซลสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และชุดประกอบแผงวงจรพิมพ์สำหรับบันทึกเครื่องเสียง ขณะที่สินค้าบางกลุ่ม เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า ต้องขยายเวลายกเลิกภาษีออกไปเป็นปี 2566 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของ สศอ. ในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเทคโนโลยีบางประเภท และการคำนึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี
  
นายศิริรุจ กล่าวว่า การเข้าร่วมลดและยกเว้นภาษีของไทยครั้งนี้ จะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติมั่นใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมไอที ส่งผลให้ไทยยังสามารถอยู่ในห่วงโซ่การผลิตโลก หลังการนำเข้าต้นทุนการผลิตสินค้าไอที และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทลดต่ำลง ทั้งนี้ ไทยและสมาชิก ITA เคยยกเว้นภาษีนำเข้าไปแล้วเมื่อปี 2543 รวมทั้งสิ้น 190 รายการ

สำหรับสินค้าที่ไทยและสมาชิก ITA ได้ยกเว้นภาษีนำเข้าไปแล้วเมื่อปี 2543 มีจำนวน 190 รายการ (พิกัดศุลกากรระดับ 6 หลัก) ได้แก่ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคำนวณ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม สื่อบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Share:

Related Articles

​SME รู้ทันความเสี่ยง เลี่ยงค่าเงินผันผวน ในโครงการ FX Options

จากการที่ค่าเงินบาทผันผวนไปมา อาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบ หากตั้งราคาซื้อขายหรือคำนวณต้นทุนผิดพลาด รัฐบาลจึงได้จัดทำ..

by SME Thailand.| 19 มค. 2021

​อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง โทมัส วิลสัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันช..

by SME Thailand.| 18 มค. 2021

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021