กรมพัฒน์ฯ ติวเข้มแนวทางรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจก่อนกม.บังคับใช้ 2ก.ค.นี้

by smethailandclub 28 มิย. 2016
Share:

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จัดสัมมนา “แนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ” ให้แก่สถาบันการเงิน 138 แห่ง ที่มีหน้าที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ  บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย รวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ  สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตั้งแต่ พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไปนั้น  โดยสาระสำคัญของกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินเป็น  “ผู้รับหลักประกัน” และกำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำหน้าที่จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  กรมฯ ได้ศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยดำเนินการ ดังนี้

1.              จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้รับหลักประกัน ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนกม. มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.              ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน(Username และ Password) หรือวิธีการยืนยันตัวตนของผู้รับหลักประกันสำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 โดยสถาบันการเงินสามารถขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559  เป็นต้นไป

3.              ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจพ.ศ.2559 ที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

4.              กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจดูรายการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2559

5.              กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ได้ดำเนินการทดสอบระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง

 
และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้จัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สถาบันการเงินเกี่ยวกับการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ  ซึ่งมีสถาบันการเงินสนใจส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า  260  ราย  โดยกรมฯ คาดหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้สถาบันการเงินมีความพร้อมเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ และสามารถยื่นขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ

 
Share:

Related Articles

​Tellscore เตรียมจัดงาน Thailand Influencer Awards 2020

เทลสกอร์ (Tellscore) ผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์ม ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และโคลอมเบีย ประกาศจัดงาน Thailand Infl..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​​กรมสรรพากรชูนวัตกรรมให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)

กรมสรรพากรเปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) นำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และผู..

by SME Startup| 27 ตค. 2020

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020