ก.อุตฯ ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการSMEsรุ่นใหม่ 4 พันราย ในปี60

by smethailandclub 30 มิย. 2016
Share:

นายสมชาย  หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของโครงการ SMEs Spring Up ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมเป็นเวลา 7 สัปดาห์ โดยจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้ จากที่ได้มีการคัดเลือก ผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ อายุระหว่าง 30-40 ปี หรือเป็นทายาทธุรกิจ ที่มีความสำเร็จในระดับหนึ่งเข้าร่วมโครงการครอบคลุมหลายสาขากิจการ เช่น อาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ดิจิทัล แฟชั่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากทางกระทรวงฯ และผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่น จำนวนรวม 110 ราย ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทต่อรุ่น และในช่วงปลายปีนี้จะเปิดอบรมอีก 2 รุ่น รวม 200 ราย ประมาณเดือนกันยายน และพฤศจิกายน 2559 ตามลำดับ โดยโครงการดังกล่าวเป็นหลักสูตรการพัฒนา SMEs ระดับสูงสุดเกิดขึ้นภายใต้คณะกรรมการร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง ให้กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสาขาธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่ระดับสากล โดยจะเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดเป็นประจำทุกปี

ในปี 2560 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้รับงบประมาณ 80 ล้านบาท มีเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ 4 พันราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเทคสตาร์ทอัพ 900 ราย ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป  หรือเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ 2.8 พันราย และกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจอีก 300 ราย โดยในกลุ่ม“เทค สตาร์ทอัพ”ใช้งบประมาณต่อหัวประมาณ 4-5 หมื่นบาท เน้นด้านบริหารจัดองค์กร และเทคโนโลยี แต่จะเกิดเป็นธุรกิจใหม่ได้น้อยกว่าการสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั่วไป ที่ใช้งบประมาณต่อหัวประมาณ 2-3 หมื่นบาท ซึ่งที่ผ่านมามีอัตราความสำเร็จเมื่อจบโครงการ อยู่ที่ 20% ที่ผ่านมาธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จ เกิดจากการมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง มีความมุ่งมั่น และจัดทำบิสซิเนสโมเดลที่ถูกต้อง ส่วนพวกที่ล้มเหลว เกิดจากการจัดทำบิสสิเนสโมเดลไม่ถูกต้อง ดังนั้น โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบารใหม่ของกระทรวงฯ จึงเน้นจัดระบบความคิดใหม่ สินค้าต้องตอบโจทย์ว่าจะขายใคร และมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนก็จะทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังมีนโยบายปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมครั้งใหญ่โดยยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยมีกรอบการดำเนินงาน 3 ด้านด้วยกัน ดังนี้  1.การปฏิรูปอุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอนาคต ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) นำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอนาคต (2) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถสู่ SMEs 4.0 มีการเชื่อมโยง SMEs กับวิสาหกิจขนาดใหญ่ การสร้างผู้ประกอบการที่ชาญฉลาด(Smart Enterprises) ซึ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้านความรู้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่าง และยกระดับ OTOP สู่วิสาหกิจขนาดเล็กที่ฉลาด (Smart Micro-Enterprises) สามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีความรู้มาช่วยในการดำเนินธุรกิจ และ (3) การยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานและนวัตกรรมในสถานประกอบการ  การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตสีเขียว และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2.การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ/นิคมอุตสาหกรรม พัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ระบบความร่วมมือแบบประชารัฐ มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ภาคการเงิน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย และปรับกลไกภาครัฐ กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการค้าและการลงทุน 3.การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก ด้วยการเชื่อมโยงการผลิต/การตลาดโดยใช้ดิจิทัล การส่งเสริมและพัฒนาคลัสเตอร์ใหม่ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต การค้าและการลงทุนในภูมิภาค

 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021