แนะธุรกิจรายย่อยสร้างความสำเร็จธุรกิจในยุค 4.0ต้องปรับตัวทันกระแสโลก

by smethailandclub 30 มิย. 2016
Share:
 

พาณิชย์แนะธุรกิจรายย่อยสร้างความสำเร็จธุรกิจในยุค 4.0ต้องพร้อมปรับแนวคิด ทัศนคติ และปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลก

 

กระทรวงพาณิชย์ เร่งสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการไทยสร้างแบรนด์อย่างตรงจุดสู่ความสำเร็จ   ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ THAILAND 4.0 พัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสร้างแบรนด์ย้ำรัฐและเอกชนต้องพร้อมปรับแนวคิด ทัศนคติ และปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลของการเสวนา DEFINING 4.0 ว่า“การเสวนาได้สร้างความตื่นตัวและจุดประกายให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะ การตระหนัก          ถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับต้นทาง คือ   การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (R&D) ในอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ รวมถึงปลายทางอย่างการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ (Ecosystem) ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค 4.0 จะสามารถนำพาประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ทั้งยังสามารถกระจายรายได้ให้เข้าถึงรายย่อยเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งโอกาสและรายได้ ตลอดจนปิดจุดอ่อนด้านเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่ไม่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นของตัวเองทำให้เสียเปรียบทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเสวนาขับเคลื่อนประเทศไทย ในหัวข้อ “DEFINING 4.0 สร้างความสำเร็จ ในยุคที่คนกลายเป็นแบรนด์และแบรนด์กลายเป็นคน” เมื่อ     วันที่27 มิถุนายน 2559 โดยการเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้าน     การสร้างแบรนด์และการตลาดภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ 4.0 รวมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและสิ่งที่คนไทยต้องปรับตัว

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านโมเดลเศรษฐกิจจาก Thailand 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ Thailand 2.0 ที่เน้นภาคอุตสาหกรรมเบา และก้าวไปสู่ Thailand 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยกำลังติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) โดยไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ซึ่งการที่จะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้นั้น ประเทศไทยจะต้องมี    อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ดังนั้น โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทยขั้นต่อไปหรือที่เรียกว่า Thailand 4.0              จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสู่ Value-Based Economy โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงจำเป็นต้องค้นหากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตรูปแบบใหม่         (New Engines of Growth) เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21

“ภายใต้ Thailand 4.0 ประเทศไทยกำลังมุ่งไปสู่การสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องพร้อมปรับแนวคิดและทัศนคติ (Mindset) ค้นหาแนวคิดใหม่ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ รุกตลาดการค้าโลก ผู้ประกอบการต้องเน้นสร้างแบรนด์ในหลากหลายรูปแบบให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างสินค้าและบริการให้มากขึ้น อาทิ ธุรกิจ สปาสามารถทำตลาดควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เป็นต้น และต้องพร้อมแข่งขัน     บนตลาดออนไลน์ ที่มีจำนวนลูกค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก อิงกับกระแสหลักของโลก หรือ Mega Trend รวมถึงพัฒนาสินค้าให้เชื่อมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก”  นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติม

 
Share:

Related Articles

​อลิอันซ์ อยุธยา โชว์ศักยภาพผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต เปิดบูธออนไลน์ครั้งแรก ในงาน Thailand InsurTech Fair 2021

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ เดินหน้าหนุนนโยบาย คปภ. ขับเคลื่อนภาคการประกันภัยให้เติบโตอย่างเ..

by SME Thailand.| 26 ตค. 2021

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021