ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการพ.ค.เพิ่มจากเม.ย.59

by smethailandclub 30 มิย. 2016
Share:

ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการในเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ทิศทางเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดี

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ในเดือนพฤษภาคม 2559 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนจากระดับที่ 95.0 ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ 97.4 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านกำไร การจ้างงานและยอดจำหน่ายที่ดีขึ้น ทั้งภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะภาคบริการนั้น มีความเชี่อมั่นเพิ่มขึ้นสูง โดยประเภทธุรกิจที่มีค่าความเชื่อมั่นเกินค่าฐานที่ 100 ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค ค้าปลีกรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ธุรกิจท่องเที่ยว บริการด้านสุขภาพและความงาม สันทนาการ บริการสุขภาพและความงาม ธุรกิจขนส่ง (สินค้าและมวลชน) เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเปิดภาคเรียนทำให้ยอดคำสั่งซื้อและยอดขายในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพิ่มขึ้น ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดีจากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก อีกทั้งมีวันหยุดต่อเนื่องพิเศษ ส่งผลให้การท่องเที่ยวภายในประเทศยังคงคึกคักกว่าช่วงเวลาปกติ

สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้านั้น ยังคงสูงกว่าค่าฐานที่ 100 และอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า คือ จากที่ระดับ 105.4 ในเดือนเมษายน 2559 เป็นที่ระดับ 105.8 ในเดือนพฤษภาคม 2559


ดัชนีความเชื่อมั่นของ SME ในภาคการค้าและบริการของเดือนพฤษภาคมที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 86.4 เนื่องจากผู้ประกอบการคลายความกังวลต่อปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ทั้งนโยบายส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของภาครัฐ ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ยานยนต์ เครื่องมือแพทย์ครบวงจร และอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของประเทศ (BSI)  ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ 99.4 สะท้อนความเชื่อมั่นที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) กลับปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 51.9 สาเหตุจากผู้บริโภครู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันฟื้นตัวค่อนข้างช้า โดยเฉพาะภาวะภัยแล้งและราคาพืชผลยังต่ำเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ผู้บริโภคมีความหวังว่าเศรษฐกิจ การจ้างงานและรายได้ในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการลงทุนของภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลัง 
 
 Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020