คลังแจงมาตรการช่วยสร้างความแข็งแกร่ง SMEs ในกลุ่ม Start-up และ Innovation & Technology

by smethailandclub 06 กค. 2016
Share:

คลังเผยครม.ไฟเขียวโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และ SMEs ในกลุ่มที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology)เข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้มากขึ้น

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการประกาศนโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลและการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดำเนินโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และ SMEs ในกลุ่มที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation & Technology) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้นผ่านกลไกการค้ำประกันของ บสย. ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังสร้างแรงจูงใจให้สถาบันการเงินใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. มากขึ้น

โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยกำหนดวงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อราย SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 ล้านบาท และกำหนดวงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อราย SMEs ประเภทนิติบุคคลสำหรับกลุ่ม Start-up และกลุ่ม Innovation & Technology ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย และ 20 ล้านบาทต่อราย ตามลำดับ โดย บสย. คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 1-2 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ และรัฐบาลรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการในปีแรก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นขอค้ำประกันสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน

นายกฤษฎาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน          การลงทุน และการบริโภคของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท (1 เท่าของวงเงินค้ำประกัน) ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ SMEs ในกลุ่ม Start-up และ Innovation & Technology ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นหน่วยธุรกิจที่แข็งแกร่งและเป็นรากฐานอันมั่นคงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป”
 

Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021